Lisätiedot osoittimesta

Kuukausittain kerralla vähintään kuusi alkoholiannosta juovien osuus (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2011, 2017
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: "Kuinka usein olette juonut kerralla kuusi annosta tai enemmän?" Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) en koskaan 2) harvemmin kuin kerran kuukaudessa 3) kerran kuukaudessa 4) kerran viikossa 5) päivittäin tai lähes päivittäin. Tarkastelussa on vastausvaihtoehtoihin 3) kerran kuukaudessa, 4) kerran viikossa tai 5) päivittäin tai lähes päivittäin vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, maakuntien yhteistyöalueet
  • Sukupuoli: miehet, naiset, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä (2-lk): 18-64v, 65+v
  • Ikäryhmä (10-v): 18-29v, 30-39v, 40-49v, 50-59v, 60-69v, 70-79v, 80+v
  • Koulutus: perusaste, keskiaste, korkea-aste
Tietolähteet
Lisätiedot