Lisätiedot osoittimesta

Raittiiden osuus (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2011, 2017
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: "Merkitkää omaa alkoholijuomien käyttöänne parhaiten kuvaava vaihtoehto" Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) Olen ollut koko elämäni raitis (tai maistanut alkoholijuomia enintään 10 kertaa koko elämäni aikana) 2) Olen käyttänyt aiemmin alkoholijuomia vuodesta ____ , mutta lopettanut __ vuotta sitten 3) Olen käyttänyt alkoholijuomia vuodesta ____, ja käytän niitä edelleen. Tarkastelussa on vastausvaihtoehtoihin 1) Olen ollut koko elämäni raitis (tai maistanut alkoholijuomia enintään 10 kertaa koko elämäni aikana) tai 2) Olen käyttänyt aiemmin alkoholijuomia vuodesta ____ , mutta lopettanut __ vuotta sitten vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, maakuntien yhteistyöalueet
  • Sukupuoli: miehet, naiset, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä (2-lk): 18-64v, 65+v
  • Ikäryhmä (10-v): 18-29v, 30-39v, 40-49v, 50-59v, 60-69v, 70-79v, 80+v
  • Koulutus: perusaste, keskiaste, korkea-aste
Tietolähteet
Lisätiedot