Lisätiedot osoittimesta

Perhe-elämäänsä tyytyväisten osuus (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2011, 2017
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: "Kuinka tyytyväinen olette perhe-elämäänne?" Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) erittäin tyytyväinen 2) tyytyväinen 3) jokseenkin tyytyväinen 4) tyytymätön 5) erittäin tyytymätön 6) minulla ei ole perhettä. Tarkastelussa on vastausvaihtoehtoihin 1) erittäin tyytyväinen tai 2) tyytyväinen vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, maakuntien yhteistyöalueet
  • Sukupuoli: miehet, naiset, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä (2-lk): 18-64v, 65+v
  • Ikäryhmä (10-v): 18-29v, 30-39v, 40-49v, 50-59v, 60-69v, 70-79v, 80+v
  • Koulutus: perusaste, keskiaste, korkea-aste
Tietolähteet
Lisätiedot