Lisätiedot osoittimesta

Niiden osuus, jotka ovat tyytyväisiä saavutuksiinsa elämässä (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2011, 2017
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: "Kuinka tyytyväinen olette siihen, mitä olette saavuttanut elämässänne?" Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) erittäin tyytyväinen 2) tyytyväinen 3) jokseenkin tyytyväinen 4) tyytymätön 5) erittäin tyytymätön. Tarkastelussa on vastausvaihtoehtoihin 1) erittäin tyytyväinen tai 2) tyytyväinen vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, maakuntien yhteistyöalueet
  • Sukupuoli: miehet, naiset, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä (2-lk): 18-64v, 65+v
  • Ikäryhmä (10-v): 18-29v, 30-39v, 40-49v, 50-59v, 60-69v, 70-79v, 80+v
  • Koulutus: perusaste, keskiaste, korkea-aste
Tietolähteet
Lisätiedot