Lisätiedot osoittimesta

Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2011, 2017
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: "Tunnetteko itsenne yksinäiseksi?" Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) en koskaan 2) hyvin harvoin 3) joskus 4) melko usein 5) jatkuvasti. Tarkastelussa on vastausvaihtoehtoihin 4) melko usein tai 5) jatkuvasti vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, maakuntien yhteistyöalueet
  • Sukupuoli: miehet, naiset, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä (2-lk): 18-64v, 65+v
  • Ikäryhmä (10-v): 18-29v, 30-39v, 40-49v, 50-59v, 60-69v, 70-79v, 80+v
  • Koulutus: perusaste, keskiaste, korkea-aste
Tietolähteet
Lisätiedot