Lisätiedot osoittimesta

Työkykypistemäärän keskiarvo (0-10 pistettä, 10 = työkyky parhaimmillaan) alle 70-vuotiailla (pistettä)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2011, 2017
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: "Oletetaan, että työkykynne on parhaimmillaan saanut 10 pistettä. Minkä pistemäärän antaisitte nykyiselle työkyvyllenne?" Työkyvylle annettiin pisteitä asteikolla 0-10, jossa 0 tarkoitti täysin työkyvytöntä ja 10 työkykyä parhaimmillaan. Tuloksina raportoidaan työkykypistemäärän keskiarvo 18-69-vuotiaille. Keskiarvoille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, maakuntien yhteistyöalueet
  • Sukupuoli: miehet, naiset, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä (2-lk): 18-64v, 65+v
  • Ikäryhmä (10-v): 18-29v, 30-39v, 40-49v, 50-59v, 60-69v, 70-79v, 80+v
  • Koulutus: perusaste, keskiaste, korkea-aste
Tietolähteet
Lisätiedot