Lisätiedot osoittimesta

Sadan metrin juoksemisesta vaikeuksitta suoriutuvien osuus (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2011, 2017
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: "Pystyttekö yleensä seuraaviin suorituksiin? Juoksemaan lyhyehkön matkan (noin sata metriä)" Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) pystyn vaikeuksitta 2) pystyn, mutta vaikeuksia on jonkin verran 3) pystyn, mutta se on minulle erittäin vaikeaa 4) en pysty lainkaan" Tarkastelussa on vastausvaihtoehtoon 1) pystyn vaikeuksitta vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, maakuntien yhteistyöalueet
  • Sukupuoli: miehet, naiset, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä (2-lk): 18-64v, 65+v
  • Ikäryhmä (10-v): 18-29v, 30-39v, 40-49v, 50-59v, 60-69v, 70-79v, 80+v
  • Koulutus: perusaste, keskiaste, korkea-aste
Tietolähteet
Lisätiedot