Lisätiedot osoittimesta

Puolen kilometrin kävelystä vaikeuksitta suoriutuvien osuus (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2011, 2017
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: "Pystyttekö yleensä seuraaviin suorituksiin? Kävelemään levähtämättä noin puoli kilometriä" Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) pystyn vaikeuksitta 2) pystyn, mutta vaikeuksia on jonkin verran 3) pystyn, mutta se on minulle erittäin vaikeaa 4) en pysty lainkaan. Tarkastelussa on vastausvaihtoehtoon 1) pystyn vaikeuksitta vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, maakuntien yhteistyöalueet
  • Sukupuoli: miehet, naiset, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä (2-lk): 18-64v, 65+v
  • Ikäryhmä (10-v): 18-29v, 30-39v, 40-49v, 50-59v, 60-69v, 70-79v, 80+v
  • Koulutus: perusaste, keskiaste, korkea-aste
Tietolähteet
Lisätiedot