Lisätiedot osoittimesta

Hampaansa kahdesti päivässä tai useammin harjaavien osuus (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2011, 2017
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: "Kuinka usein yleensä harjaatte hampaanne?" Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) useammin kuin kaksi kertaa päivässä 2) kaksi kertaa päivässä 3) kerran päivässä 4) harvemmin kuin joka päivä 5) en koskaan. Tarkastelussa on vastausvaihtoehtoihin 1) useammin kuin kaksi kertaa päivässä tai 2) kaksi kertaa päivässä vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, maakuntien yhteistyöalueet
  • Sukupuoli: miehet, naiset, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä (2-lk): 18-64v, 65+v
  • Ikäryhmä (10-v): 18-29v, 30-39v, 40-49v, 50-59v, 60-69v, 70-79v, 80+v
  • Koulutus: perusaste, keskiaste, korkea-aste
Tietolähteet
Lisätiedot