Lisätiedot osoittimesta

Suun terveyden hyväksi tai melko hyväksi kokevien osuus (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2011, 2017
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: "Onko hampaidenne kunto ja suunne terveydentila mielestänne nykyisin" Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) hyvä 2) melko hyvä 3) keskitasoinen 4) melko huono 5) huono. Tarkastelussa on vastausvaihtoehtoihin 1) hyvä tai 2) melko hyvä vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, maakuntien yhteistyöalueet
  • Sukupuoli: miehet, naiset, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä (2-lk): 18-64v, 65+v
  • Ikäryhmä (10-v): 18-29v, 30-39v, 40-49v, 50-59v, 60-69v, 70-79v, 80+v
  • Koulutus: perusaste, keskiaste, korkea-aste
Tietolähteet
Lisätiedot