Lisätiedot osoittimesta

Heinänuhaa tai muita allergisia nenäoireita 12 kk aikana (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2011, 2017
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: "Onko Teillä koskaan ollut heinänuhaa tai muita allergisia nenäoireita? 1) ei 2) kyllä, 12 viime kuukauden aikana 3) kyllä, viimeksi yli vuosi sitten". Tarkastelussa on vastausvaihtoehtoon 2) kyllä, 12 viime kuukauden aikana vastanneiden osuus (%). Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, maakuntien yhteistyöalueet
  • Sukupuoli: miehet, naiset, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä (2-lk): 18-64v, 65+v
  • Ikäryhmä (10-v): 18-29v, 30-39v, 40-49v, 50-59v, 60-69v, 70-79v, 80+v
  • Koulutus: perusaste, keskiaste, korkea-aste
Tietolähteet
Lisätiedot