Lisätiedot osoittimesta

Diabeteksen yleisyys (lääkärin toteama, HbA1c vähintään 48 tai paastoglukoosi vähintään 7) (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2011, 2017
Tietosisältö
Perustuu yhdistelmään terveystarkastuksen ja kyselylomakkeen tiedoista: Tarkastelussa diabeetikoiksi luokiteltiin ne tutkittavat, joilla terveystarkastuksessa otetun verinäytteen perusteella oli kohonnut verensokeri (HbA1c-pitoisuus >= 48 mmol/mol tai paastoglukoosi >= 7 mmol/l) tai jotka kyselylomakkeella ilmoittivat sairastavansa tyypin 1 tai 2 diabetesta, tai valitsivat vastausvaihtoehdon "kyllä, mutta en tiedä diabeteksen tyyppiä", tai ilmoittivat käyttävänsä lääkärin määräämiä lääkkeitä diabeteksen takia. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, maakuntien yhteistyöalueet
  • Sukupuoli: miehet, naiset, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä (2-lk): 18-64v, 65+v
  • Ikäryhmä (10-v): 18-29v, 30-39v, 40-49v, 50-59v, 60-69v, 70-79v, 80+v
  • Koulutus: perusaste, keskiaste, korkea-aste
Tietolähteet
Lisätiedot