Lisätiedot osoittimesta

Sepelvaltimotaudin yleisyys (%) 50 vuotta täyttäneillä (ml. sydäninfarkti, sepelvaltimon ohitusleikkaus, tai sepelvaltimon pallolaajennus)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2011, 2017
Tietosisältö
Perustuu kysymyksiin: "Onko Teillä 12 viime kuukauden aikana ollut mitään seuraavia lääkärin toteamia tai hoitamia sairauksia? Sepelvaltimotauti" sekä "Oletteko sairastanut lääkärin toteaman sydäninfarktin eli sydänveritulpan? / Onko Teille koskaan tehty sydämen sepelvaltimon ohitusleikkausta? / Onko Teille koskaan tehty sydämen sepelvaltimon pallolaajennusta?". Tarkastelussa on niiden 50 vuotta täyttäneiden osuus, jotka vastasivat "kyllä" mihin tahansa edellä mainituista kysymyksistä. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, maakuntien yhteistyöalueet
  • Sukupuoli: miehet, naiset, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä (2-lk): 18-64v, 65+v
  • Ikäryhmä (10-v): 18-29v, 30-39v, 40-49v, 50-59v, 60-69v, 70-79v, 80+v
  • Koulutus: perusaste, keskiaste, korkea-aste
Tietolähteet
Lisätiedot