Lisätiedot osoittimesta

Masennusoireiden yleisyys (BDI-6 yli 4 pistettä) (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2011, 2017
Tietosisältö
Perustuu kyselylomakkeen tietoihin: Masennusoireita kartoitettiin 6 kysymyksen versiolla Beck Depression Inventory (BDI) kyselystä. Nämä kysymykset ovat peräisin 21 kysymyksen mittaisesta alkuperäisestä kyselylomakkeesta. Tarkastelua varten summapistemäärä on katkaistu siten, että yli 4 pistettä saaneilla on arvioitu olevan ajankohtaista masennusjaksoa vastaavaa oireilua. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, maakuntien yhteistyöalueet
  • Sukupuoli: miehet, naiset, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä (2-lk): 18-64v, 65+v
  • Ikäryhmä (10-v): 18-29v, 30-39v, 40-49v, 50-59v, 60-69v, 70-79v, 80+v
  • Koulutus: perusaste, keskiaste, korkea-aste
Tietolähteet
Lisätiedot