Niiden osuus, joille on 12 viime kk aikana sattunut terveyspalveluita vaatinut jokin tapaturma (sisällä tai ulkona) (%)

  2017
Alue ja väestöryhmä         Arvo     Alaraja   Yläraja     Lkm.  
Suomi
Miehet: 18+v   21.6 19.7 23.7 2341
Naiset: 18+v   19.1 17.3 20.9 2960
Miehet: 18-64v   23.6 21.6 25.8 1606
Naiset: 18-64v   19.4 17.7 21.2 1992
Miehet: 18-29v   17.4 12.1 23.8 175
Naiset: 18-29v   25.6 20.2 31.7 240
Miehet: 30+v   22.4 20.4 24.5 2166
Naiset: 30+v   17.9 16.5 19.5 2720
Miehet: 30-64v   25.1 22.9 27.5 1431
Naiset: 30-64v   17.8 16 19.7 1752
Miehet: 65+v   16 13.4 18.8 735
Naiset: 65+v   18.6 16.2 21.2 968
Miehet: 30-39v   29 24.1 34.3 319
Naiset: 30-39v   18.2 14.6 22.2 423
Miehet: 40-49v   24.4 20.1 29.1 369
Naiset: 40-49v   17.8 14.3 21.6 449
Miehet: 50-59v   25.2 21.3 29.4 457
Naiset: 50-59v   18.9 15.8 22.4 561
Miehet: 60-69v   18.5 15.4 21.9 573
Naiset: 60-69v   14.2 11.6 17.1 672
Miehet: 70-79v   14.5 11 18.7 349
Naiset: 70-79v   19 15.4 22.9 447
Miehet: 80+v   18.9 11.7 28 99
Naiset: 80+v   26.9 20.3 34.2 168
Miehet: Koulutus perusaste   21.2 16.8 26.4
Naiset: Koulutus perusaste   20.4 14.9 27.2
Miehet: Koulutus keskiaste   22.1 19.1 25.5
Naiset: Koulutus keskiaste   18.1 15 21.7
Miehet: Koulutus korkea-aste   23.2 20.4 26.4
Naiset: Koulutus korkea-aste   17.4 15.5 19.6
Uudenmaan yhteistyöalue
Miehet   24.4 20.8 28.3
Naiset   18 15.7 20.6
Varsinais-Suomen yhteistyöalue
Miehet   24.6 20 29.8
Naiset   16.3 12.9 20.3
Pirkanmaan yhteistyöalue
Miehet   20.5 16.8 24.8
Naiset   16.8 13.3 21.1
Pohjois-Savon yhteistyöalue
Miehet   21.4 16.5 27.2
Naiset   18.9 15.8 22.4
Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöalue
Miehet   18.1 14.4 22.4
Naiset   21.2 16.7 26.6
Alueiden ja koulutusryhmien tulokset koskevat 30 v. täyttäneitä.
Tuloksille on laskettu 95% luottamusvälin ala- ja yläraja.
Lähdeaineisto FinTerveys -väestötutkimus 2017, THL.