Niiden osuus, joille on 12 viime kk aikana sattunut terveyspalveluita vaatinut liikuntatapaturma (sisällä tai ulkona) (%)

  2017
Alue ja väestöryhmä         Arvo     Alaraja   Yläraja     Lkm.  
Suomi
Miehet: 18+v   8.3 7.1 9.7 2337
Naiset: 18+v   4.4 3.3 5.8 2956
Miehet: 18-64v   9.9 8.5 11.5 1603
Naiset: 18-64v   5.5 4.5 6.5 1992
Miehet: 18-29v   8.2 4.6 13.3 175
Naiset: 18-29v   10.1 6.6 14.7 240
Miehet: 30+v   8.3 7 9.9 2162
Naiset: 30+v   3.4 2.7 4.2 2716
Miehet: 30-64v   10.3 8.8 12 1428
Naiset: 30-64v   4.3 3.4 5.3 1752
Miehet: 65+v   3.6 2.4 5.2 734
Naiset: 65+v   1.6 0.9 2.6 964
Miehet: 30-39v   14.9 11.2 19.3 319
Naiset: 30-39v   5.8 3.7 8.4 423
Miehet: 40-49v   11.2 8.2 14.9 367
Naiset: 40-49v   4.7 2.9 7.1 449
Miehet: 50-59v   8.4 6 11.3 456
Naiset: 50-59v   3.9 2.4 5.8 561
Miehet: 60-69v   4.2 2.7 6.2 573
Naiset: 60-69v   1.7 0.9 3 672
Miehet: 70-79v   3.9 2.2 6.6 349
Naiset: 70-79v   1.3 0.5 2.9 446
Miehet: 80+v   4.3 1.2 10.4 98
Naiset: 80+v   1.9 0.4 5.4 165
Miehet: Koulutus perusaste   4.7 2.7 7.8
Naiset: Koulutus perusaste   3.8 1.9 7.4
Miehet: Koulutus keskiaste   7.6 5.7 10.2
Naiset: Koulutus keskiaste   3 1.9 4.7
Miehet: Koulutus korkea-aste   10.3 8.3 12.8
Naiset: Koulutus korkea-aste   3.5 2.8 4.5
Uudenmaan yhteistyöalue
Miehet   10.6 8.1 13.7
Naiset   3.8 2.8 5.1
Varsinais-Suomen yhteistyöalue
Miehet   8.5 6 12
Naiset   11.6 10.4 12.9
Pirkanmaan yhteistyöalue
Miehet   6.7 4.6 9.7
Naiset   3.7 2.1 6.7
Pohjois-Savon yhteistyöalue
Miehet   15.1 11.4 19.7
Naiset   3.9 2.4 6.3
Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöalue
Miehet   6.2 4.5 8.7
Naiset   14.5 12.7 16.5
Alueiden ja koulutusryhmien tulokset koskevat 30 v. täyttäneitä.
Tuloksille on laskettu 95% luottamusvälin ala- ja yläraja.
Lähdeaineisto FinTerveys -väestötutkimus 2017, THL.