Terveyden- tai sairaanhoitajan palveluita 12 viime kk aikana oman sairauden takia käyttäneiden osuus (%)

  2017
Alue ja väestöryhmä         Arvo     Alaraja   Yläraja     Lkm.  
Suomi
Miehet: 18+v   45.6 43.3 47.9 2309
Naiset: 18+v   51.2 48.8 53.5 2931
Miehet: 18-64v   44.7 42.2 47.2 1596
Naiset: 18-64v   50.9 48.7 53.2 1977
Miehet: 18-29v   39.6 32.3 47.3 173
Naiset: 18-29v   56.5 50 62.9 239
Miehet: 30+v   46.6 44.5 48.6 2136
Naiset: 30+v   50.2 48.1 52.4 2692
Miehet: 30-64v   45.9 43.2 48.5 1423
Naiset: 30-64v   49.5 47.1 51.9 1738
Miehet: 65+v   48.1 44.4 51.8 713
Naiset: 65+v   51.9 48.7 55.1 954
Miehet: 30-39v   43.4 37.8 49 318
Naiset: 30-39v   47.5 42.7 52.4 421
Miehet: 40-49v   45.5 40.3 50.7 367
Naiset: 40-49v   47.7 42.9 52.4 443
Miehet: 50-59v   47 42.3 51.7 455
Naiset: 50-59v   53.8 49.5 58 556
Miehet: 60-69v   46.3 42.1 50.5 560
Naiset: 60-69v   47.3 43.5 51.2 669
Miehet: 70-79v   53.2 47.8 58.6 342
Naiset: 70-79v   52.9 48.1 57.7 438
Miehet: 80+v   41.9 31.8 52.5 94
Naiset: 80+v   59 51.1 66.6 165
Miehet: Koulutus perusaste   47.6 42.8 52.4
Naiset: Koulutus perusaste   46.8 42.3 51.2
Miehet: Koulutus keskiaste   47.7 44.5 51
Naiset: Koulutus keskiaste   55.4 51.5 59.2
Miehet: Koulutus korkea-aste   45 41.5 48.5
Naiset: Koulutus korkea-aste   48.9 46 51.7
Uudenmaan yhteistyöalue
Miehet   46.3 42.9 49.7
Naiset   48.7 44.8 52.6
Varsinais-Suomen yhteistyöalue
Miehet   46.4 41.8 51.1
Naiset   44.5 40.8 48.2
Pirkanmaan yhteistyöalue
Miehet   44.6 40.3 48.9
Naiset   51.7 48.3 55
Pohjois-Savon yhteistyöalue
Miehet   46.9 41.1 52.7
Naiset   55.7 51.4 60
Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöalue
Miehet   49.1 43.2 55
Naiset   53.3 47.1 59.4
Alueiden ja koulutusryhmien tulokset koskevat 30 v. täyttäneitä.
Tuloksille on laskettu 95% luottamusvälin ala- ja yläraja.
Lähdeaineisto FinTerveys -väestötutkimus 2017, THL.