Niiden osuus 18-69-vuotiaista, jotka kokevat voivansa tehdä paljon itsenäisiä päätöksiä työssään (%)

  2017
Alue ja väestöryhmä         Arvo     Alaraja   Yläraja     Lkm.  
Suomi
Miehet: 18+v   86.1 83.6 88.3 1179
Naiset: 18+v   78.6 76.2 80.8 1382
Miehet: 18-64v   85.9 83.7 87.8 1154
Naiset: 18-64v   78.7 76.4 80.8 1371
Miehet: 18-29v   85.1 76.7 91.3 103
Naiset: 18-29v   75.6 67 82.9 122
Miehet: 30+v   86.2 83.7 88.4 1076
Naiset: 30+v   79 76.7 81.2 1260
Miehet: 30-64v   86 83.8 88.1 1051
Naiset: 30-64v   79.1 76.7 81.3 1249
Miehet: 65+v   96.5 80.4 99.9 25
Naiset: 65+v   63.4 30.6 88.9 11
Miehet: 30-39v   85.4 80.6 89.4 268
Naiset: 30-39v   81.8 77 86 302
Miehet: 40-49v   89.5 85.6 92.6 323
Naiset: 40-49v   80 75.6 83.9 378
Miehet: 50-59v   82.5 78.1 86.3 354
Naiset: 50-59v   78.1 73.9 81.8 445
Miehet: 60-69v   89.5 83 94.2 131
Naiset: 60-69v   70.6 62.2 78.1 135
Miehet: 70-79v   0
Naiset: 70-79v   0
Miehet: 80+v   0
Naiset: 80+v   0
Miehet: Koulutus perusaste   84.4 75.9 90.2
Naiset: Koulutus perusaste   74.7 55.9 87.3
Miehet: Koulutus keskiaste   81.8 77.8 85.2
Naiset: Koulutus keskiaste   70.3 65.7 74.5
Miehet: Koulutus korkea-aste   90.4 87.6 92.7
Naiset: Koulutus korkea-aste   83 80.3 85.4
Uudenmaan yhteistyöalue
Miehet   86.4 82.2 89.7
Naiset   79.9 76.3 83.1
Varsinais-Suomen yhteistyöalue
Miehet   90 84 93.9
Naiset   77.2 71.6 82
Pirkanmaan yhteistyöalue
Miehet   83.8 75.6 89.6
Naiset   79.3 72 85.1
Pohjois-Savon yhteistyöalue
Miehet   86.8 82.4 90.3
Naiset   77.3 69.8 83.3
Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöalue
Miehet   83.5 76.3 88.8
Naiset   80.2 73.7 85.4
Alueiden ja koulutusryhmien tulokset koskevat 30 v. täyttäneitä.
Tuloksille on laskettu 95% luottamusvälin ala- ja yläraja.
Lähdeaineisto FinTerveys -väestötutkimus 2017, THL.