Gynekologin tarkastuksessa/tutkimuksessa 12 viime kk aikana käyneiden naisten osuus (%)

  2017
Alue ja väestöryhmä         Arvo     Alaraja   Yläraja     Lkm.  
Suomi
Miehet: 18+v  
Naiset: 18+v   29.2 27.2 31.3 2947
Miehet: 18-64v   0
Naiset: 18-64v   33.2 31.2 35.4 1986
Miehet: 18-29v   0
Naiset: 18-29v   30 24.2 36.2 239
Miehet: 30+v   0
Naiset: 30+v   29.1 27.1 31.2 2708
Miehet: 30-64v   0
Naiset: 30-64v   34.1 31.8 36.3 1747
Miehet: 65+v   0
Naiset: 65+v   18.5 16.1 21.2 961
Miehet: 30-39v   0
Naiset: 30-39v   38.4 33.7 43.2 422
Miehet: 40-49v   0
Naiset: 40-49v   31.2 26.9 35.7 448
Miehet: 50-59v   0
Naiset: 50-59v   35 31 39.1 558
Miehet: 60-69v   0
Naiset: 60-69v   28.5 25.2 32.1 674
Miehet: 70-79v   0
Naiset: 70-79v   15.8 12.5 19.5 447
Miehet: 80+v   0
Naiset: 80+v   8.6 4.8 14.1 159
Miehet: Koulutus perusaste  
Naiset: Koulutus perusaste   21.7 17.2 26.9
Miehet: Koulutus keskiaste  
Naiset: Koulutus keskiaste   27.1 23.8 30.7
Miehet: Koulutus korkea-aste  
Naiset: Koulutus korkea-aste   32.6 30.2 35.1
Uudenmaan yhteistyöalue
Miehet  
Naiset   29.7 26.5 33
Varsinais-Suomen yhteistyöalue
Miehet  
Naiset   30 26.4 33.8
Pirkanmaan yhteistyöalue
Miehet  
Naiset   29.2 23 36.2
Pohjois-Savon yhteistyöalue
Miehet  
Naiset   28 22.7 33.9
Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöalue
Miehet  
Naiset   26.1 22.4 30
Alueiden ja koulutusryhmien tulokset koskevat 30 v. täyttäneitä.
Tuloksille on laskettu 95% luottamusvälin ala- ja yläraja.
Lähdeaineisto FinTerveys -väestötutkimus 2017, THL.