Osuus 18-69-vuotiaista työssäkäyvistä ja opiskelijoista, joilla on mahdollisuus käydä syömässä työpaikka- tai oppilaitosruokalassa (%)

  2017
Alue ja väestöryhmä         Arvo     Alaraja   Yläraja     Lkm.  
Suomi
Miehet: 18+v   54.3 51.6 57 1890
Naiset: 18+v   64.9 62.2 67.5 2006
Miehet: 18-64v   55.6 53.3 57.9 1813
Naiset: 18-64v   65.8 63.7 67.9 1951
Miehet: 18-29v   71.5 65.4 77.1 244
Naiset: 18-29v   74.8 69.2 79.9 269
Miehet: 30+v   49 46.3 51.7 1646
Naiset: 30+v   61.8 59.3 64.2 1737
Miehet: 30-64v   50.4 47.8 52.9 1569
Naiset: 30-64v   63 60.6 65.3 1682
Miehet: 65+v   13.2 6.5 22.8 77
Naiset: 65+v   21.1 11.3 34.2 55
Miehet: 30-39v   55.1 50.3 59.9 428
Naiset: 30-39v   61.1 56.5 65.5 466
Miehet: 40-49v   49.6 45 54.2 472
Naiset: 40-49v   63.7 59.3 68 495
Miehet: 50-59v   48.3 43.9 52.8 503
Naiset: 50-59v   65.5 61.4 69.5 552
Miehet: 60-69v   33.7 27.8 40 243
Naiset: 60-69v   49.2 42.5 55.9 224
Miehet: 70-79v   0
Naiset: 70-79v   0
Miehet: 80+v   0
Naiset: 80+v   0
Miehet: Koulutus perusaste   32.4 25.2 40.6
Naiset: Koulutus perusaste   46.5 35.3 58
Miehet: Koulutus keskiaste   41.2 37 45.5
Naiset: Koulutus keskiaste   55.4 50.9 59.8
Miehet: Koulutus korkea-aste   60.3 56.9 63.6
Naiset: Koulutus korkea-aste   66.6 63.3 69.7
Uudenmaan yhteistyöalue
Miehet   52.8 49 56.5
Naiset   63.6 59.4 67.6
Varsinais-Suomen yhteistyöalue
Miehet   43.6 37.8 49.5
Naiset   63.3 59 67.4
Pirkanmaan yhteistyöalue
Miehet   48.1 41.6 54.6
Naiset   59.3 53.3 65.1
Pohjois-Savon yhteistyöalue
Miehet   45.9 37.1 55
Naiset   56.8 49.3 64
Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöalue
Miehet   48.4 40.8 56.2
Naiset   63.1 56.4 69.2
Alueiden ja koulutusryhmien tulokset koskevat 30 v. täyttäneitä.
Tuloksille on laskettu 95% luottamusvälin ala- ja yläraja.
Lähdeaineisto FinTerveys -väestötutkimus 2017, THL.