Itse ilmoitetun lääkärin toteaman astman yleisyys (%)

  2017  2011
Alue ja väestöryhmä         Arvo     Alaraja   Yläraja     Lkm.           Arvo     Alaraja   Yläraja     Lkm.  
Suomi
Miehet: 18+v   11.5 9.8 13.4 3117  
Naiset: 18+v   13.3 12 14.8 3617  
Miehet: 18-64v   11.8 10.4 13.2 2203  
Naiset: 18-64v   12.7 11.4 14.1 2426  
Miehet: 18-29v   18.7 14.2 23.8 272  
Naiset: 18-29v   11.3 8 15.2 322  
Miehet: 30+v   10 9 11 2845   8.3 7.1 9.6 2550
Naiset: 30+v   13.8 12.5 15.1 3295   11.5 10.3 12.8 3161
Miehet: 30-64v   9.5 8.3 10.9 1931   7.2 6.1 8.5 1876
Naiset: 30-64v   13.2 11.7 14.7 2104   10.9 9.7 12.3 2234
Miehet: 65+v   10.8 8.9 13 914   11.4 9.1 14 674
Naiset: 65+v   15.5 13.5 17.6 1191   13 10.9 15.3 927
Miehet: 30-39v   12.3 9.5 15.7 466   8.4 5.9 11.5 410
Naiset: 30-39v   14 11.2 17.3 539   10.6 8.1 13.7 496
Miehet: 40-49v   7.7 5.6 10.4 509   7 5 9.6 530
Naiset: 40-49v   10.2 7.8 13.1 542   9.3 7.2 11.7 666
Miehet: 50-59v   9.6 7.4 12.3 612   6.5 4.6 8.8 594
Naiset: 50-59v   13 10.5 15.8 655   11.1 8.9 13.7 714
Miehet: 60-69v   10.3 8.1 12.8 684   8.6 6.5 11.2 576
Naiset: 60-69v   14.3 11.9 16.9 765   12.8 10.3 15.6 652
Miehet: 70-79v   9.4 6.8 12.6 430   11.3 8.1 15.3 326
Naiset: 70-79v   15.9 13 19.3 541   14.9 11.6 18.8 406
Miehet: 80+v   10.4 6 16.6 144   12.1 6.7 19.5 114
Naiset: 80+v   19.7 14.9 25.1 253   12.1 8.1 17 227
Miehet: Koulutus perusaste   10.7 8.5 13.5  
Naiset: Koulutus perusaste   16 13.6 18.8  
Miehet: Koulutus keskiaste   10.1 8.5 12  
Naiset: Koulutus keskiaste   15.2 13.1 17.7  
Miehet: Koulutus korkea-aste   9.4 8 11  
Naiset: Koulutus korkea-aste   12.3 10.5 14.5  
Uudenmaan yhteistyöalue
Miehet   9.4 7.9 11.2  
Naiset   13.4 11.1 16  
Varsinais-Suomen yhteistyöalue
Miehet   8.2 6.2 10.6  
Naiset   12.2 9.4 15.7  
Pirkanmaan yhteistyöalue
Miehet   8.5 6.6 10.8  
Naiset   10.5 8.3 13.2  
Pohjois-Savon yhteistyöalue
Miehet   12 9.3 15.3  
Naiset   17.1 14.5 20  
Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöalue
Miehet   12.5 10.1 15.4  
Naiset   17.8 16.2 19.5  
Alueiden ja koulutusryhmien tulokset koskevat 30 v. täyttäneitä.
Tuloksille on laskettu 95% luottamusvälin ala- ja yläraja.
Lähdeaineisto FinTerveys -väestötutkimus 2017, THL.