Niiden osuus, joille on 12 viime kk aikana sattunut terveyspalveluita vaatinut kotitapaturma (sisällä tai kodin pihapiirissä) (%)

  2017
Alue ja väestöryhmä         Arvo     Alaraja   Yläraja     Lkm.  
Suomi
Miehet: 18+v   6.1 5.2 7.1 2337
Naiset: 18+v   6.7 5.8 7.8 2956
Miehet: 18-64v   5.8 4.7 7 1603
Naiset: 18-64v   5.3 4.4 6.4 1992
Miehet: 18-29v   3.2 1.2 7.1 175
Naiset: 18-29v   5.5 3 9.2 240
Miehet: 30+v   6.6 5.6 7.6 2162
Naiset: 30+v   6.9 5.9 8.1 2716
Miehet: 30-64v   6.4 5.1 7.7 1428
Naiset: 30-64v   5.3 4.3 6.4 1752
Miehet: 65+v   7 5.3 9.1 734
Naiset: 65+v   10.8 8.9 13 964
Miehet: 30-39v   6.7 4.2 10 319
Naiset: 30-39v   4.2 2.5 6.6 423
Miehet: 40-49v   5.4 3.4 8.3 367
Naiset: 40-49v   4.8 3 7.2 449
Miehet: 50-59v   7.1 4.9 9.9 456
Naiset: 50-59v   5.6 3.9 7.9 561
Miehet: 60-69v   7 5.1 9.4 573
Naiset: 60-69v   7.1 5.3 9.3 672
Miehet: 70-79v   5.5 3.4 8.5 349
Naiset: 70-79v   10.3 7.6 13.5 446
Miehet: 80+v   8.7 4 16.1 98
Naiset: 80+v   19.2 13.5 26 165
Miehet: Koulutus perusaste   6.5 4.4 9.5
Naiset: Koulutus perusaste   9.7 7.5 12.5
Miehet: Koulutus keskiaste   6.4 5 8.2
Naiset: Koulutus keskiaste   6.4 4.8 8.6
Miehet: Koulutus korkea-aste   6.7 5.3 8.4
Naiset: Koulutus korkea-aste   6 4.7 7.6
Uudenmaan yhteistyöalue
Miehet   6.5 4.9 8.5
Naiset   6.7 5.4 8.4
Varsinais-Suomen yhteistyöalue
Miehet   10.1 7.2 14.1
Naiset   6.2 3.7 10.4
Pirkanmaan yhteistyöalue
Miehet   4.7 3.2 7
Naiset   6.8 4.5 10.3
Pohjois-Savon yhteistyöalue
Miehet   7.3 5.2 10.2
Naiset   9.3 7.1 12
Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöalue
Miehet   3.7 2.8 4.9
Naiset   6.6 3.8 11
Alueiden ja koulutusryhmien tulokset koskevat 30 v. täyttäneitä.
Tuloksille on laskettu 95% luottamusvälin ala- ja yläraja.
Lähdeaineisto FinTerveys -väestötutkimus 2017, THL.