Sepelvaltimotaudin yleisyys (%) 50 vuotta täyttäneillä (ml. sydäninfarkti, sepelvaltimon ohitusleikkaus, tai sepelvaltimon pallolaajennus)

  2017
Alue ja väestöryhmä         Arvo     Alaraja   Yläraja     Lkm.  
Suomi
Miehet: 18+v   14.3 12.8 15.8 1936
Naiset: 18+v   7.1 6.1 8.3 2301
Miehet: 18-64v   6.3 4.9 8 1017
Naiset: 18-64v   2.8 1.9 3.9 1106
Miehet: 18-29v   0
Naiset: 18-29v   0
Miehet: 30+v   14.3 12.8 15.8 1936
Naiset: 30+v   7.1 6.1 8.3 2301
Miehet: 30-64v   6.3 4.9 8 1017
Naiset: 30-64v   2.8 1.9 3.9 1106
Miehet: 65+v   18.1 15.7 20.8 919
Naiset: 65+v   12.4 10.6 14.5 1195
Miehet: 30-39v   0
Naiset: 30-39v   0
Miehet: 40-49v   0 0 5.9 61
Naiset: 40-49v   1.2 0 6.7 81
Miehet: 50-59v   5.2 3.5 7.2 612
Naiset: 50-59v   2.2 1.2 3.6 656
Miehet: 60-69v   11 8.8 13.6 685
Naiset: 60-69v   4.2 2.9 5.8 765
Miehet: 70-79v   19.4 15.8 23.4 434
Naiset: 70-79v   10.5 8 13.3 544
Miehet: 80+v   28 20.8 36.1 144
Naiset: 80+v   26.3 21 32.1 255
Miehet: Koulutus perusaste   15.2 12.2 18.8
Naiset: Koulutus perusaste   12.6 10.3 15.4
Miehet: Koulutus keskiaste   12.6 10.3 15.4
Naiset: Koulutus keskiaste   7.2 5.4 9.5
Miehet: Koulutus korkea-aste   12.7 10.3 15.5
Naiset: Koulutus korkea-aste   7.1 5.6 9.1
Uudenmaan yhteistyöalue
Miehet   13.1 10.8 15.9
Naiset   8.7 6.9 11
Varsinais-Suomen yhteistyöalue
Miehet   12.6 9.5 16.5
Naiset   6.2 4.5 8.4
Pirkanmaan yhteistyöalue
Miehet   11.4 8.7 14.9
Naiset   8 6 10.6
Pohjois-Savon yhteistyöalue
Miehet   14.8 10.4 20.6
Naiset   10.1 6.8 14.8
Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöalue
Miehet   16.8 14.3 19.7
Naiset   13 9.8 17
Alueiden ja koulutusryhmien tulokset koskevat 30 v. täyttäneitä.
Tuloksille on laskettu 95% luottamusvälin ala- ja yläraja.
Lähdeaineisto FinTerveys -väestötutkimus 2017, THL.