Etelä-Savo

Vaikutukset terveyspalveluiden käyttöön (55+v)

Etelä-Savo Koko maa
Alaraja Yläraja Alaraja Yläraja
Hoitokäynti terveyspalveluissa ei toteutunut suunnitellusti, (%) terveyspalveluita tarvinneista 31.5 26.5 36.8 32.9 31.7 34.1
Hoitokäynti ei toteutunut suunnitellusti, (%) lääkärin tai hoitajan palveluita tarvinneista 23.1 18.2 28.6 22.4 21.2 23.6
Hoitokäynti ei toteutunut suunnitellusti, (%) hammashoidon palveluita tarvinneista 29.0 23.2 35.4 32.1 30.7 33.6

Vaikutukset arkielämään

Etelä-Savo Koko maa
Alaraja Yläraja Alaraja Yläraja
Yhteydenpito ystäviin ja sukulaisiin vähentynyt (%) 58.8 55.1 62.4 62.4 61.6 63.1
Yksinäisyyden tunne lisääntynyt (%) 32.6 29.0 36.4 32.0 31.2 32.7
Toiveikkuus tulevaisuuden suhteen vähentynyt (%) 32.6 29.2 36.3 35.7 34.9 36.4
Päivittäinen liikunta lisääntynyt (%) 13.2 10.8 15.9 15.3 14.8 15.9
Päivittäinen liikunta vähentynyt (%) 16.9 14.2 19.9 21.6 21.0 22.3
Alkoholinkäyttö lisääntynyt (%) 5.8 4.0 8.1 6.5 6.0 6.9
Alkoholinkäyttö vähentynyt (%) 6.1 4.3 8.5 8.0 7.5 8.4
Univaikeudet ja painajaisunet lisääntyneet (%) 11.1 8.8 13.8 11.2 10.7 11.7
Etätyön tekeminen lisääntynyt (20-74v) (%) 39.5 33.7 45.6 48.4 47.3 49.5
Taloudellinen tilanne heikentynyt vähintään jonkin verran (20-74v) (%) 19.2 16.2 22.5 21.4 20.8 22.1

Huolet koronavirukseen liittyen

Etelä-Savo Koko maa
Alaraja Yläraja Alaraja Yläraja
Ei lainkaan huolia koronavirukseen liittyen (%) 4.3 3.0 6.0 3.2 2.9 3.5
Paljon huolia koronavirukseen liittyen (%) 3.0 1.9 4.5 2.8 2.5 3.0
Paljon huolissaan koronavirustartunnan saamisesta (%) 13.8 11.4 16.4 16.8 16.3 17.4
Paljon huolissaan siitä, että tartuttaa muita ihmisiä (%) 15.0 12.5 17.7 18.4 17.8 19.0
Paljon huolissaan siitä, että läheinen ihminen saa koronavirustartunnan (%) 43.4 39.8 47.0 42.4 41.6 43.1
Paljon huolissaan hallituksen kyvystä hoitaa epidemiatilannetta (%) 20.6 17.8 23.7 20.0 19.4 20.6
Paljon huolissaan terveydenhuoltojärjestelmän kyvystä hoitaa kaikki koronaviruspotilaat (%) 20.5 17.7 23.6 19.2 18.6 19.8