Etelä-Karjala

Vaikutukset terveyspalveluiden käyttöön (55+v)

Etelä-Karjala Koko maa
Alaraja Yläraja Alaraja Yläraja
Hoitokäynti terveyspalveluissa ei toteutunut suunnitellusti, (%) terveyspalveluita tarvinneista 33.9 28.4 39.6 32.9 31.7 34.1
Hoitokäynti ei toteutunut suunnitellusti, (%) lääkärin tai hoitajan palveluita tarvinneista 23.8 18.4 30.0 22.4 21.2 23.6
Hoitokäynti ei toteutunut suunnitellusti, (%) hammashoidon palveluita tarvinneista 33.2 26.9 40.0 32.1 30.7 33.6

Vaikutukset arkielämään

Etelä-Karjala Koko maa
Alaraja Yläraja Alaraja Yläraja
Yhteydenpito ystäviin ja sukulaisiin vähentynyt (%) 60.8 57.2 64.4 62.4 61.6 63.1
Yksinäisyyden tunne lisääntynyt (%) 34.4 30.7 38.2 32.0 31.2 32.7
Toiveikkuus tulevaisuuden suhteen vähentynyt (%) 35.3 31.7 38.9 35.7 34.9 36.4
Päivittäinen liikunta lisääntynyt (%) 15.4 12.9 18.3 15.3 14.8 15.9
Päivittäinen liikunta vähentynyt (%) 19.6 16.7 22.7 21.6 21.0 22.3
Alkoholinkäyttö lisääntynyt (%) 5.4 3.7 7.6 6.5 6.0 6.9
Alkoholinkäyttö vähentynyt (%) 9.2 7.0 11.9 8.0 7.5 8.4
Univaikeudet ja painajaisunet lisääntyneet (%) 8.2 6.2 10.5 11.2 10.7 11.7
Etätyön tekeminen lisääntynyt (20-74v) (%) 42.6 37.0 48.3 48.4 47.3 49.5
Taloudellinen tilanne heikentynyt vähintään jonkin verran (20-74v) (%) 20.1 17.0 23.4 21.4 20.8 22.1

Huolet koronavirukseen liittyen

Etelä-Karjala Koko maa
Alaraja Yläraja Alaraja Yläraja
Ei lainkaan huolia koronavirukseen liittyen (%) 3.0 1.9 4.5 3.2 2.9 3.5
Paljon huolia koronavirukseen liittyen (%) 3.8 2.5 5.4 2.8 2.5 3.0
Paljon huolissaan koronavirustartunnan saamisesta (%) 16.2 13.7 19.1 16.8 16.3 17.4
Paljon huolissaan siitä, että tartuttaa muita ihmisiä (%) 16.5 13.9 19.3 18.4 17.8 19.0
Paljon huolissaan siitä, että läheinen ihminen saa koronavirustartunnan (%) 42.1 38.6 45.8 42.4 41.6 43.1
Paljon huolissaan hallituksen kyvystä hoitaa epidemiatilannetta (%) 19.8 17.0 22.9 20.0 19.4 20.6
Paljon huolissaan terveydenhuoltojärjestelmän kyvystä hoitaa kaikki koronaviruspotilaat (%) 20.3 17.5 23.4 19.2 18.6 19.8