Lappi

Vaikutukset terveyspalveluiden käyttöön (55+v)

Lappi Koko maa
Alaraja Yläraja Alaraja Yläraja
Hoitokäynti terveyspalveluissa ei toteutunut suunnitellusti, (%) terveyspalveluita tarvinneista 31.6 25.9 37.7 32.9 31.7 34.1
Hoitokäynti ei toteutunut suunnitellusti, (%) lääkärin tai hoitajan palveluita tarvinneista 23.7 18.3 29.9 22.4 21.2 23.6
Hoitokäynti ei toteutunut suunnitellusti, (%) hammashoidon palveluita tarvinneista 31.5 23.9 39.9 32.1 30.7 33.6

Vaikutukset arkielämään

Lappi Koko maa
Alaraja Yläraja Alaraja Yläraja
Yhteydenpito ystäviin ja sukulaisiin vähentynyt (%) 49.8 46.0 53.6 62.4 61.6 63.1
Yksinäisyyden tunne lisääntynyt (%) 25.1 21.7 28.8 32.0 31.2 32.7
Toiveikkuus tulevaisuuden suhteen vähentynyt (%) 31.6 28.0 35.4 35.7 34.9 36.4
Päivittäinen liikunta lisääntynyt (%) 16.8 14.0 19.8 15.3 14.8 15.9
Päivittäinen liikunta vähentynyt (%) 16.6 13.9 19.7 21.6 21.0 22.3
Alkoholinkäyttö lisääntynyt (%) 6.2 4.3 8.7 6.5 6.0 6.9
Alkoholinkäyttö vähentynyt (%) 6.1 4.2 8.5 8.0 7.5 8.4
Univaikeudet ja painajaisunet lisääntyneet (%) 9.8 7.6 12.4 11.2 10.7 11.7
Etätyön tekeminen lisääntynyt (20-74v) (%) 42.2 36.8 47.7 48.4 47.3 49.5
Taloudellinen tilanne heikentynyt vähintään jonkin verran (20-74v) (%) 24.4 21.1 28.0 21.4 20.8 22.1

Huolet koronavirukseen liittyen

Lappi Koko maa
Alaraja Yläraja Alaraja Yläraja
Ei lainkaan huolia koronavirukseen liittyen (%) 3.5 2.2 5.1 3.2 2.9 3.5
Paljon huolia koronavirukseen liittyen (%) 3.2 2.0 4.7 2.8 2.5 3.0
Paljon huolissaan koronavirustartunnan saamisesta (%) 15.3 12.7 18.1 16.8 16.3 17.4
Paljon huolissaan siitä, että tartuttaa muita ihmisiä (%) 19.4 16.5 22.5 18.4 17.8 19.0
Paljon huolissaan siitä, että läheinen ihminen saa koronavirustartunnan (%) 43.8 40.1 47.6 42.4 41.6 43.1
Paljon huolissaan hallituksen kyvystä hoitaa epidemiatilannetta (%) 20.3 17.4 23.5 20.0 19.4 20.6
Paljon huolissaan terveydenhuoltojärjestelmän kyvystä hoitaa kaikki koronaviruspotilaat (%) 20.2 17.2 23.3 19.2 18.6 19.8