Pohjois-Pohjanmaa

Vaikutukset terveyspalveluiden käyttöön (55+v)

Pohjois-Pohjanmaa Koko maa
Alaraja Yläraja Alaraja Yläraja
Hoitokäynti terveyspalveluissa ei toteutunut suunnitellusti, (%) terveyspalveluita tarvinneista 25.8 20.4 31.9 32.9 31.7 34.1
Hoitokäynti ei toteutunut suunnitellusti, (%) lääkärin tai hoitajan palveluita tarvinneista 15.4 10.8 21.1 22.4 21.2 23.6
Hoitokäynti ei toteutunut suunnitellusti, (%) hammashoidon palveluita tarvinneista 28.0 21.0 35.9 32.1 30.7 33.6

Vaikutukset arkielämään

Pohjois-Pohjanmaa Koko maa
Alaraja Yläraja Alaraja Yläraja
Yhteydenpito ystäviin ja sukulaisiin vähentynyt (%) 58.6 54.9 62.2 62.4 61.6 63.1
Yksinäisyyden tunne lisääntynyt (%) 30.8 27.3 34.4 32.0 31.2 32.7
Toiveikkuus tulevaisuuden suhteen vähentynyt (%) 38.0 34.4 41.7 35.7 34.9 36.4
Päivittäinen liikunta lisääntynyt (%) 15.3 12.7 18.1 15.3 14.8 15.9
Päivittäinen liikunta vähentynyt (%) 21.9 19.0 25.1 21.6 21.0 22.3
Alkoholinkäyttö lisääntynyt (%) 6.6 4.7 9.0 6.5 6.0 6.9
Alkoholinkäyttö vähentynyt (%) 8.1 6.0 10.7 8.0 7.5 8.4
Univaikeudet ja painajaisunet lisääntyneet (%) 8.0 6.1 10.4 11.2 10.7 11.7
Etätyön tekeminen lisääntynyt (20-74v) (%) 46.6 41.6 51.6 48.4 47.3 49.5
Taloudellinen tilanne heikentynyt vähintään jonkin verran (20-74v) (%) 18.7 15.8 21.9 21.4 20.8 22.1

Huolet koronavirukseen liittyen

Pohjois-Pohjanmaa Koko maa
Alaraja Yläraja Alaraja Yläraja
Ei lainkaan huolia koronavirukseen liittyen (%) 3.9 2.6 5.5 3.2 2.9 3.5
Paljon huolia koronavirukseen liittyen (%) 2.2 1.2 3.5 2.8 2.5 3.0
Paljon huolissaan koronavirustartunnan saamisesta (%) 16.9 14.3 19.8 16.8 16.3 17.4
Paljon huolissaan siitä, että tartuttaa muita ihmisiä (%) 15.6 13.1 18.4 18.4 17.8 19.0
Paljon huolissaan siitä, että läheinen ihminen saa koronavirustartunnan (%) 39.0 35.5 42.6 42.4 41.6 43.1
Paljon huolissaan hallituksen kyvystä hoitaa epidemiatilannetta (%) 17.4 14.8 20.4 20.0 19.4 20.6
Paljon huolissaan terveydenhuoltojärjestelmän kyvystä hoitaa kaikki koronaviruspotilaat (%) 15.8 13.2 18.6 19.2 18.6 19.8