Koronaepidemian vaikutukset väestön hyvinvointiin ja palveluihin - FinSote-tutkimuksen ennakkotuloksia syksyllä 2020

Tulokset hyvinvointi­alueittain

Vaikutukset terveys­palveluiden käyttöön (55 v. täyttäneet)
Hoitokäynti terveys­palveluissa ei toteutunut suunnitellusti, (%) terveys­palveluita tarvinneista Tulokset Taulukko Lisätiedot
Hoitokäynti ei toteutunut suunnitellusti, (%) lääkärin tai hoitajan palveluita tarvinneista Tulokset Taulukko Lisätiedot
Hoitokäynti ei toteutunut suunnitellusti, (%) hammas­hoidon palveluita tarvinneista Tulokset Taulukko Lisätiedot
Vaikutukset arkielämään
Yhteydenpito ystäviin ja sukulaisiin vähentynyt (%) Tulokset Taulukko Lisätiedot
Yksinäisyyden tunne lisääntynyt (%) Tulokset Taulukko Lisätiedot
Toiveikkuus tulevaisuuden suhteen vähentynyt (%) Tulokset Taulukko Lisätiedot
Päivittäinen liikunta lisääntynyt (%) Tulokset Taulukko Lisätiedot
Päivittäinen liikunta vähentynyt (%) Tulokset Taulukko Lisätiedot
Alkoholinkäyttö lisääntynyt (%) Tulokset Taulukko Lisätiedot
Alkoholinkäyttö vähentynyt (%) Tulokset Taulukko Lisätiedot
Univaikeudet ja painajaisunet lisääntyneet (%) Tulokset Taulukko Lisätiedot
Etätyön tekeminen lisääntynyt (20-74v) (%) Tulokset Taulukko Lisätiedot
Taloudellinen tilanne heikentynyt vähintään jonkin verran (20-74v) (%) Tulokset Taulukko Lisätiedot
Huolet korona­virukseen liittyen
Ei lainkaan huolia korona­virukseen liittyen (%) Tulokset Taulukko Lisätiedot
Paljon huolia korona­virukseen liittyen (%) Tulokset Taulukko Lisätiedot
Paljon huolissaan korona­virus­tartunnan saamisesta (%) Tulokset Taulukko Lisätiedot
Paljon huolissaan siitä, että tartuttaa muita ihmisiä (%) Tulokset Taulukko Lisätiedot
Paljon huolissaan siitä, että läheinen ihminen saa korona­virus­tartunnan (%) Tulokset Taulukko Lisätiedot
Paljon huolissaan hallituksen kyvystä hoitaa epidemia­tilannetta (%) Tulokset Taulukko Lisätiedot
Paljon huolissaan terveyden­huolto­järjestelmän kyvystä hoitaa kaikki korona­virus­potilaat (%) Tulokset Taulukko Lisätiedot

Tutkimusaineisto

 Tutkimusalueet, otoskoko ja vastausaktiivisuus

Tämän raportin ennakko­tulokset perustuvat Kansallisen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimuksen (FinSote) vuoden 2020 korona­moduuli­aineistoon.

Tiedonkeruu alkoi syyskuussa 2020 ja jatkuu helmikuuhun 2021 saakka. Tiedot kerätään kyselyllä, johon on mahdollista vastata paperi­lomakkeella tai verkossa neljällä kielellä: suomi, ruotsi, venäjä ja englanti. Tiedonkeruun aikana tutkittavia lähestytään 1-4 kertaa postitse sen mukaan, monennellako kerralla heidät todennetusti tavoitetaan. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista. Korona­moduulin otos on 2200 henkilöä / hyvinvointialue: 1600 20-74 -vuotiaita / hyvinvointialue ja 75 vuotta täyttäneitä 600 / hyvinvointialue.

Vastaajajoukko on painottamalla korjattu vastaamaan perusjoukkoa (20 vuotta täyttänyt Suomen väestö). Paino­kertoimet on tuotettu Inverse Probability Weighting -menetelmällä ja laskentaan käytetty koko otokselle saatavissa olevia tietoja: ikä, sukupuoli, siviilisääty, koulutusaste, asuinalue sekä kieli. Tulokset esitetään väestöä edustavina osuuksina. Lisäksi tuloksille laskettiin 95 % luottamus­välit havainnollistamaan satunnais­vaihtelun vaikutusta tuloksiin.

Tämän julkaisun viite: Parikka S, Ikonen J, Koskela T, Hedman L, Kilpeläinen H, Aalto A-M, Sainio P, Ilmarinen K, Holm M & Lundqvist A. Koronan vaikutukset vaihtelevat alueittain - eroja myös ikääntyneillä sekä toimintarajoitteisilla verrattuna muuhun väestöön. Kansallisen FinSote-tutkimuksen ennakkotuloksia syksyllä 2020. Verkkojulkaisu: thl.fi/finsote

Yhteystiedot

FinSote-tutkimuksen yhteyshenkilö:
Suvi Parikka
Vastaava tutkija, kehittämispäällikkö
puh. 029 524 7959

Kysymykset koskien ikääntyneitä:
Katja Ilmarinen
Erikoistutkija
puh. 029 524 6788

Kysymykset koskien toimintarajoitteisia:
Päivi Sainio
Kehittämispäällikkö
puh. 029 524 8767

Kysymykset koskien palveluiden käyttöä:
Anna-Mari Aalto
Johtava asiantuntija
puh. 029 524 7252

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@thl.fi