Tulosraportti 2020

Viittausohje: Parikka S, Koskela T, Ikonen J, Kilpeläinen H, Hedman L, Koskinen S, & Lounamaa A. Kansallisen terveys-, hyvinvointi ja palvelututkimus FinSoten perustulokset 2020. Verkkojulkaisu: thl.fi/finsote

Työkyky
Työkykynsä heikentyneeksi (enintään 7/10) arvioivien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka uskovat, että todennäköisesti eivät jaksa työskennellä vanhuuseläkeikään saakka (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Toimintakyky ja arjessa selviytyminen
Vakava toimintarajoite (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Toimintarajoitteita terveysongelman vuoksi, osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
100 metrin matkan juoksemisessa suuria vaikeuksia, osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
500 metrin matkan kävelemisessä suuria vaikeuksia, osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Sanomalehtitekstin lukemisessa suuria vaikeuksia kokeneet, osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Keskustelun kuulemisessa suuria vaikeuksia kokeneet, osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Muistinsa huonoksi kokevien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Itsestä huolehtimisessa vähintään suuria vaikeuksia kokevien osuus (ADL) (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Arkitoimissa vähintään suuria vaikeuksia kokevien osuus (IADL) (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Apua riittämättömästi saavien osuus koko väestöstä (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Apua riittämättömästi saavien osuus apua tarvitsevista (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Toimintakyvyltään heikentynyttä henkilöä säännöllisesti kotona selviytymään auttavien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Toimintakyvyltään heikentynyttä puolisoaan säännöllisesti kotona selviytymään auttavien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Toimintakyvyltään heikentynyttä tai sairasta lasta säännöllisesti kotona selviytymään auttavien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta