Tulosraportti 2020

Viittausohje: Parikka S, Koskela T, Ikonen J, Kilpeläinen H, Hedman L, Koskinen S, & Lounamaa A. Kansallisen terveys-, hyvinvointi ja palvelututkimus FinSoten perustulokset 2020. Verkkojulkaisu: thl.fi/finsote

Terveydentila
Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Jonkin pitkäaikaissairauden tai terveysongelman ilmoittaneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Toimintarajoitteita terveysongelman vuoksi, osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Mielenterveys
Positiivinen mielenterveys (SWEMWBS) -mittarin pistemäärä asteikolla 7-35p (keskiarvo) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joilla on ollut itsemurha-ajatuksia 12 viime kk aikana (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Terveyspalveluja mielenterveysongelmien vuoksi käyttäneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Itsemurha-ajatuksia ilmoittaneiden mielenterveyspalvelujen käyttö (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta