Tulosraportti 2020

Viittausohje: Parikka S, Koskela T, Ikonen J, Kilpeläinen H, Hedman L, Koskinen S, & Lounamaa A. Kansallisen terveys-, hyvinvointi ja palvelututkimus FinSoten perustulokset 2020. Verkkojulkaisu: thl.fi/finsote

Palvelujen tarve ja käyttö
Kelasta toimeentulotukea riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Kunnan toimeentulotukea riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Palvelujen asiakaslähtöisyys
Koki sosiaalituen hakemisen helpoksi, (%) sosiaalitukea tarvinneista Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Koki saaneensa riittävästi neuvontaa sosiaalituen hakemiseen, (%) sosiaalitukea tarvinneista Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Koki oman tilanteensa otetun huomioon päätöksenteossa, (%) sosiaalitukea tarvinneista Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Ymmärsi sosiaalituesta saamansa päätöksen, (%) sosiaalitukea tarvinneista Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta