Tulosraportti 2020

Viittausohje: Parikka S, Koskela T, Ikonen J, Kilpeläinen H, Hedman L, Koskinen S, & Lounamaa A. Kansallisen terveys-, hyvinvointi ja palvelututkimus FinSoten perustulokset 2020. Verkkojulkaisu: thl.fi/finsote

Sähköisten palvelujen tarve ja käyttö
Internetiä sähköiseen asiointiin käyttävien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Asioinut sähköisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa, (%) palveluja käyttäneistä Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Asioinut lääkärin kanssa sähköisesti (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Asioinut hoitajan kanssa sähköisesti (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Asioinut sosiaalityöntekijän tai -ohjaajan kanssa sähköisesti (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Sähköinen asiointi korvasi vähintään yhden perinteisen käynnin, (%) sähköisiä palveluja käyttäneistä Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Sähköisten palvelujen toimivuus
Kokenut esteitä ja huolia sähköisten palvelujen käytössä (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Kokenut tarvitsevansa opastusta sosiaali- ja terveydenhuollon verkkopalvelujen käytössä (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Kokenut sähköisten palvelujen auttavan arvioimaan asioinnin tarvetta (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Kokenut sähköisten palvelujen auttavan oman terveyden ja hyvinvoinnin hoidossa (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Kokenut sähköisten palvelujen auttavan huolehtimaan läheisen terveydestä (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta