Tulosraportti 2020

Viittausohje: Parikka S, Koskela T, Ikonen J, Kilpeläinen H, Hedman L, Koskinen S, & Lounamaa A. Kansallisen terveys-, hyvinvointi ja palvelututkimus FinSoten perustulokset 2020. Verkkojulkaisu: thl.fi/finsote

Palvelujen tarve ja käyttö
Lääkärin vastaanottopalveluita riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Hoitajan vastaanottopalveluita riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Hammaslääkärin palveluita riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Vanhusten kotihoitopalveluita riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Vanhusten asumispalveluita riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Vammaispalveluja riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Vammaisten asumispalveluita riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Lapsiperhepalveluita riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Sosiaalityön palveluita riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Palvelujen saatavuus
Koki terveyspalvelujen saatavuuden hyväksi viimeisimmällä käynnillä (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Hoitopaikkaan riittävän nopeasti viimeisimmällä käynnillä yhteyden saaneet (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Vastaanottoajan riittävän nopeasti terveydenhuollon viimeisimmällä käynnillä saaneet (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Tutkimuksiin ja hoitoihin riittävän nopeasti terveydenhuollon viimeisimmällä käynnillä päässeet (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Sosiaalipalveluun riittävän nopeasti viimeisimmällä käynnillä päässeet (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Palvelujen saavutettavuus
Hankalat aukioloajat haitanneet hoidon saantia, (%) terveyspalveluja käyttäneistä Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Hankalat matkat haitanneet hoidon saantia, (%) terveyspalveluja käyttäneistä Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Korkeat asiakasmaksut haitanneet hoidon saantia, (%) terveyspalveluja käyttäneistä Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Hankalat aukioloajat haitanneet palvelun saantia, (%) sosiaalipalveluja käyttäneistä Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Hankalat matkat haitanneet palvelun saantia, (%) sosiaalipalveluja käyttäneistä Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Korkeat asiakasmaksut haitanneet palvelun saantia, (%) sosiaalipalveluja käyttäneistä Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Palvelujen yhdenvertaisuus
Luottaa terveyspalveluiden tasavertaisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Luottaa sosiaalipalveluiden tasavertaisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Korkeat asiakasmaksut haitanneet hoidon saantia, (%) terveyspalveluja käyttäneistä Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Oma taloudellinen tilanne vaikeuttanut palvelujen saantia, (%) sosiaalipalveluja käyttäneistä Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Korkeat asiakasmaksut haitanneet palvelun saantia, (%) sosiaalipalveluja käyttäneistä Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Palvelujen toimivuus
Luottaa terveyspalveluiden toimintaan (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Luottaa terveyspalveluiden henkilöstöön (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Luottaa sosiaalipalveluiden toimintaan (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Luottaa sosiaalipalveluiden henkilöstöön (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Asioi aina tai usein saman lääkärin kanssa (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Asioi aina tai usein saman hoitajan kanssa (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Halukkuus käyttää verovaroja terveyden- ja sairaanhoitoon vähintään nykyinen määrä (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Halukkuus käyttää verovaroja sosiaalipalveluihin vähintään nykyinen määrä (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Halukkuus käyttää verovaroja tulonsiirtoihin vähintään nykyinen määrä (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Palvelujen integraatio
Koki palvelun sujuvaksi, (%) terveyspalveluja käyttäneistä Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Koki palvelun sujuvuudessa ongelmia, (%) terveyspalveluja käyttäneistä Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Hoidon saantia haittasi pompottelu palvelupisteestä toiseen, (%) terveyspalveluja käyttäneistä Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Hoidon saantia haittasi tietojen kysely useaan kertaan, (%) terveyspalveluja käyttäneistä Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Koki palvelun sujuvaksi, (%) sosiaalipalveluja käyttäneistä Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Koki palvelun sujuvuudessa ongelmia, (%) sosiaalipalveluja käyttäneistä Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Palvelun saantia haittasi pompottelu palvelupisteestä toiseen, (%) sosiaalipalveluja käyttäneistä Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Palvelun saantia haittasi tietojen kysely useaan kertaan, (%) sosiaalipalveluja käyttäneistä Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Palvelujen asiakaslähtöisyys
Myönteinen asiakaskokemus viimeksi käytetyssä terveyspalvelussa (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Riittävä vastaanottoaika viimeisimmällä käynnillä terveyspalvelussa (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Asiat selitettiin ymmärrettävästi viimeisimmällä käynnillä terveyspalvelussa (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Mahdollisuus kysyä hoidosta viimeisimmällä käynnillä terveyspalvelussa (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Sai osallistua omaa hoitoa ja tutkimuksia koskeviin päätöksiin viimeisimmällä käynnillä (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Myönteinen asiakaskokemus viimeksi käytetyssä sosiaalipalvelussa (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Riittävä vastaanottoaika viimeksi käytetyssä sosiaalipalvelussa (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Asiat selitettiin ymmärrettävästi viimeksi käytetyssä sosiaalipalvelussa (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Mahdollisuus kysyä omasta palvelustaan viimeksi käytetyssä sosiaalipalvelussa (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Sai osallistua itseä koskeviin päätöksiin viimeksi käytetyssä sosiaalipalvelussa (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Palvelujen omarahoitus
Koki asiakasmaksun kohtuulliseksi sosiaalipalveluissa, osuus palveluista maksaneista (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Käyttänyt palveluseteliä terveyspalvelujen hankkimiseen, osuus käyttäneistä (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Käyttänyt palveluseteliä sosiaalipalvelujen hankkimiseen, osuus käyttäneistä (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Hankkinut yksityisen sairausvakuutuksen itselleen (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Hankkinut yksityisen sairausvakuutuksen lapselleen (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta