Ohjeet

Tulosraportista voit valita haluamasi osoittimen, jonka tuloksia voit tarkastella Atlas-raportin, pylväskuvien tai taulukon avulla. Taulukon voit ladata myös Excel-muodossa. Merkitys- ja tulkinta -linkistä avautuu dokumentti, jossa on kuvattu osoittimen määritelmä ja muodostaminen.

Atlas-raportin käyttöohje

Näytä kuva suurempana

Valitse alue: Oletuksena profiilissa esitetään koko maan tulokset. Valitse vertailtava alue klikkaamalla sitä kartalta tai pylväskuvasta. Koko maan ja valitun alueen tulokset esitetään nyt profiilissa allekkain. Alueet esitetään eri väreillä vertailun helpottamiseksi.

Valitse väestöryhmä: Valitse haluttu väestöryhmä (esim. Naiset) klikkaamalla väestöryhmän nimeä profiilissa. Valitun väestöryhmän tulokset tulevat nyt näkyviin kartalle ja pylväskaavioon. Tulosten virhemarginaalit (95% luottamusvälit) näkyvät pylväskaaviossa.

Poista aluevalinnat: Klikkaa karttaikkunassa 'Poista valinnat' -painiketta, tai klikkaa kartan ympärillä olevaa tyhjää aluetta.

Atlas-raportin käyttöohjeet: Lue tarkemmat ohjeet Atlas-raportin käyttöön.

Pylväskuvien käyttöohje

Näytä kuva suurempana

Pylväskuvien avulla voit vertailla halutun osoittimen tuloksia alueittain ja väestöryhmittäin sukupuolen, ikäryhmän ja koulutustason mukaan. Voit tallentaa valmiit pylväskuvat omaa esitystä varten (EMF- tai PDF-tiedostona).

Avaa pylväskuvat:

Klikkaa tulosraportissa halutun osoittimen kohdalla olevaa Pylväskuvat -linkkiä, jolloin pylväskuvat avautuvat. Aluksi esitetään maakuntien ja maakuntien yhteistyöalueiden tulokset pylväskuvina.

Valitse alue ja väestöryhmät:

Klikkaa linkkiä Valitse alue ja väestöryhmät, jolloin avautuu kuvassa esitetty näkymä. Valitse pudotusvalikoista haluttu Osoitin, Alue, Vertailuelue ja Väestöryhmät. Klikkaa Näytä -painiketta, jolloin valintojen mukaiset pylväskuvat tulevat näkyviin.

Tallenna pylväskuva:

Halutun kuvan alla, klikkaa hiiren oikealla painikkeella linkkiä Tallenna Officea varten (EMF-kuva), tai linkkiä Tallenna painoa varten (PDF-kuva) ja valitse Tallenna... (Save link as...).