Lisätiedot osoittimesta

Toimintakyvyltään heikentynyttä tai sairasta lasta säännöllisesti kotona selviytymään auttavien osuus (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2020
Tietosisältö

 
Perustuu kysymykseen "Autatko säännöllisesti jotakuta omassa kotitaloudessasi asuvaa toimintakyvyltään heikentynyttä tai sairasta henkilöä selviytymään kotona? Voit valita useampia vaihtoehtoja." 20-54-vuotiaiden lomakkeella vastausvaihtoehtona esitettiin 1) en, 2) kyllä, puolisoa, 3) kyllä, lasta tai lapsenlasta, 4) kyllä, vanhempia tai puolison vanhempia, 5) kyllä, isovanhempia tai puolison isovanhempia ja 6) muuta henkilöä, ketä?. 55-74-vuotiaiden lomakkeella vastausvaihtoehdot olivat 1) en, 2) kyllä, puolisoa, 3) kyllä, lasta tai lapsenlasta, 4) kyllä, vanhempia tai puolison vanhempia, 5) muuta henkilöä, ketä?. Yli 75-vuotiaiden lomakkeella vastausvaihtoehdot olivat 1) en, 2) kyllä, puolisoa, 3) kyllä, lasta tai lapsenlasta, 4) muuta henkilöä, ketä?. Tarkastelussa ovat vaihtoehdon 3) kyllä, lasta tai lapsenlasta vastanneet. Lisäksi tarkasteluväestön rajaamiseksi huomioitiin vähintään kahden henkilön kotitaloudet. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, hyvinvointialueiden yhteistyöalueet, hyvinvointialueet, kaupungit: Kaarina, Kouvola, Kuopio, Oulu.
  • Sukupuoli: sukupuolet yhteensä, miehet, naiset
  • Ikäryhmä: 20 vuotta täyttäneet
  • Koulutus: suhteellinen koulutustaso ikäluokittain; luokat: matala, keskitaso, korkea
Tietolähteet
  • THL: FinSote-tutkimus
    Kansallinen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus FinSote kuvaa suomalaisten hyvinvointia, sekä sosiaali- ja terveyspalvelukokemuksia alueittain ja väestöryhmittäin. FinSote korvaa THL:n aiemmin toteuttaman Aikuisväestön terveys-, hyvinvointi- ja palvelut (ATH) -tutkimuksen, joka on tuottanut tietoja aikuisten hyvinvoinnin ja palvelujen yleisestä kehityksestä vuosina 2010 - 2017 alueittain ja väestöryhmittäin.
Rajoitukset
Tuloksen varmuuteen vaikuttaa se, että aineisto on tuotettu otostutkimusaineistosta, jossa esiintyy vastauskatoa. Vastauskatoa on korjattu tuloksista painokertoimien avulla. Vuosina 2010 - 2020 toteutetuissa otostutkimuksissa osallistumisaktiivisuus vaihteli ikäryhmittäin ja alueittain välillä 72 - 33 %. Indikaattorin tulkinnassa täytyy ottaa huomioon, että kyseessä on vastaajan itse ilmoittamat tiedot. Lisätietoja: Tilastoraportti
Lisätiedot