Tulosraportti 2020

Viittausohje: Parikka S, Koskela T, Ikonen J, Kilpeläinen H, Hedman L, Koskinen S, & Lounamaa A. Kansallisen terveys-, hyvinvointi ja palvelututkimus FinSoten perustulokset 2020. Verkkojulkaisu: thl.fi/finsote

Hyvinvointi

Elinolot
Pelännyt ruoan loppuvan ennen kuin saa rahaa ostaakseen lisää, osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Joutunut tinkimään ruuasta, lääkkeistä tai lääkärikäynneistä rahan puutteen vuoksi, osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ovat tyytyväisiä asuinalueensa olosuhteisiin (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden iäkkäiden osuus, jotka ovat tyytyväisiä mahdollisuuksiinsa käyttää julkisia ja/tai muita liikennevälineitä (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Koettu hyvinvointi
Itsensä suurimman osan aikaa 4 viime viikon aikana onnelliseksi kokeneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ovat tyytyväisiä ihmissuhteisiinsa (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Elämänlaatunsa (WHOQOL-8) keskimäärin hyväksi tuntevien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Elämänlaatunsa (WHOQOL-8) keskimääräistä paremmaksi kokevien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Positiivinen mielenterveys (SWEMWBS) -mittarin pistemäärä asteikolla 7-35p (keskiarvo) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Osallisuus
Aktiivisesti osallistuvien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Elinympäristön turvattomuus ja väkivalta
Päivittäisen elämänsä erittäin tai hyvin turvalliseksi kokeneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Päivittäisen elämänsä turvattomaksi kokeneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden iäkkäiden osuus, jotka ilmoittavat kaatuneensa 12 viime kk aikana (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Väkivallan tai uhkailun kohteeksi joutuneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Lähisuhdeväkivallan tai -uhkailun kohteeksi joutuneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Parisuhdeväkivallan tai -uhkailun kohteeksi joutuneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta

Terveys

Terveydentila
Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Jonkin pitkäaikaissairauden tai terveysongelman ilmoittaneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Toimintarajoitteita terveysongelman vuoksi, osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Mielenterveys
Positiivinen mielenterveys (SWEMWBS) -mittarin pistemäärä asteikolla 7-35p (keskiarvo) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joilla on ollut itsemurha-ajatuksia 12 viime kk aikana (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Terveyspalveluja mielenterveysongelmien vuoksi käyttäneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Itsemurha-ajatuksia ilmoittaneiden mielenterveyspalvelujen käyttö (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta

Elintavat ja riskitekijät

Elintavat ja riskitekijät
Lihavien osuus (kehon painoindeksi BMI >= 30 kg/m2) (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Ylipainoisten osuus (kehon painoindeksi BMI >= 25 kg/m2) (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Terveysliikuntasuosituksen saavuttavien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Terveysliikuntasuosituksen mukaan liian vähän liikkuvien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Ravitsemus
Kasviksia ja hedelmiä ravitsemussuositusten mukaisesti käyttävien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Voita tai voi-kasviöljyseosta päivittäin käyttävien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niukasti tuoreita kasviksia ravinnossaan käyttävien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niukasti hedelmiä tai marjoja ravinnossaan käyttävien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Päihteet ja riippuvuudet
Päivittäin tupakoivien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Päivittäin nuuskaa käyttävien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Päivittäin nikotiinipitoisia sähkösavukkeita käyttävien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Päivittäin tupakkatuotteita tai nikotiinipitoisia sähkösavukkeita käyttävien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Alkoholia humalahakuisesti käyttävien osuus (AUDIT-1k) (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Terveyspalveluja päihteiden käyttöön liittyvien ongelmien vuoksi käyttäneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Kannabista 12 viime kuukauden aikana käyttäneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta

Työ- ja toimintakyky

Työkyky
Työkykynsä heikentyneeksi (enintään 7/10) arvioivien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka uskovat, että todennäköisesti eivät jaksa työskennellä vanhuuseläkeikään saakka (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Toimintakyky ja arjessa selviytyminen
Vakava toimintarajoite (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Toimintarajoitteita terveysongelman vuoksi, osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
100 metrin matkan juoksemisessa suuria vaikeuksia, osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
500 metrin matkan kävelemisessä suuria vaikeuksia, osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Sanomalehtitekstin lukemisessa suuria vaikeuksia kokeneet, osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Keskustelun kuulemisessa suuria vaikeuksia kokeneet, osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Muistinsa huonoksi kokevien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Itsestä huolehtimisessa vähintään suuria vaikeuksia kokevien osuus (ADL) (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Arkitoimissa vähintään suuria vaikeuksia kokevien osuus (IADL) (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Apua riittämättömästi saavien osuus koko väestöstä (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Apua riittämättömästi saavien osuus apua tarvitsevista (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Toimintakyvyltään heikentynyttä henkilöä säännöllisesti kotona selviytymään auttavien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Toimintakyvyltään heikentynyttä puolisoaan säännöllisesti kotona selviytymään auttavien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Toimintakyvyltään heikentynyttä tai sairasta lasta säännöllisesti kotona selviytymään auttavien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen tarve ja käyttö
Lääkärin vastaanottopalveluita riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Hoitajan vastaanottopalveluita riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Hammaslääkärin palveluita riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Vanhusten kotihoitopalveluita riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Vanhusten asumispalveluita riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Vammaispalveluja riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Vammaisten asumispalveluita riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Lapsiperhepalveluita riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Sosiaalityön palveluita riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Palvelujen saatavuus
Koki terveyspalvelujen saatavuuden hyväksi viimeisimmällä käynnillä (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Hoitopaikkaan riittävän nopeasti viimeisimmällä käynnillä yhteyden saaneet (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Vastaanottoajan riittävän nopeasti terveydenhuollon viimeisimmällä käynnillä saaneet (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Tutkimuksiin ja hoitoihin riittävän nopeasti terveydenhuollon viimeisimmällä käynnillä päässeet (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Sosiaalipalveluun riittävän nopeasti viimeisimmällä käynnillä päässeet (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Palvelujen saavutettavuus
Hankalat aukioloajat haitanneet hoidon saantia, (%) terveyspalveluja käyttäneistä Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Hankalat matkat haitanneet hoidon saantia, (%) terveyspalveluja käyttäneistä Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Korkeat asiakasmaksut haitanneet hoidon saantia, (%) terveyspalveluja käyttäneistä Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Hankalat aukioloajat haitanneet palvelun saantia, (%) sosiaalipalveluja käyttäneistä Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Hankalat matkat haitanneet palvelun saantia, (%) sosiaalipalveluja käyttäneistä Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Korkeat asiakasmaksut haitanneet palvelun saantia, (%) sosiaalipalveluja käyttäneistä Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Palvelujen yhdenvertaisuus
Luottaa terveyspalveluiden tasavertaisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Luottaa sosiaalipalveluiden tasavertaisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Korkeat asiakasmaksut haitanneet hoidon saantia, (%) terveyspalveluja käyttäneistä Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Oma taloudellinen tilanne vaikeuttanut palvelujen saantia, (%) sosiaalipalveluja käyttäneistä Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Korkeat asiakasmaksut haitanneet palvelun saantia, (%) sosiaalipalveluja käyttäneistä Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Palvelujen toimivuus
Luottaa terveyspalveluiden toimintaan (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Luottaa terveyspalveluiden henkilöstöön (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Luottaa sosiaalipalveluiden toimintaan (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Luottaa sosiaalipalveluiden henkilöstöön (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Asioi aina tai usein saman lääkärin kanssa (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Asioi aina tai usein saman hoitajan kanssa (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Halukkuus käyttää verovaroja terveyden- ja sairaanhoitoon vähintään nykyinen määrä (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Halukkuus käyttää verovaroja sosiaalipalveluihin vähintään nykyinen määrä (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Halukkuus käyttää verovaroja tulonsiirtoihin vähintään nykyinen määrä (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Palvelujen integraatio
Koki palvelun sujuvaksi, (%) terveyspalveluja käyttäneistä Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Koki palvelun sujuvuudessa ongelmia, (%) terveyspalveluja käyttäneistä Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Hoidon saantia haittasi pompottelu palvelupisteestä toiseen, (%) terveyspalveluja käyttäneistä Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Hoidon saantia haittasi tietojen kysely useaan kertaan, (%) terveyspalveluja käyttäneistä Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Koki palvelun sujuvaksi, (%) sosiaalipalveluja käyttäneistä Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Koki palvelun sujuvuudessa ongelmia, (%) sosiaalipalveluja käyttäneistä Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Palvelun saantia haittasi pompottelu palvelupisteestä toiseen, (%) sosiaalipalveluja käyttäneistä Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Palvelun saantia haittasi tietojen kysely useaan kertaan, (%) sosiaalipalveluja käyttäneistä Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Palvelujen asiakaslähtöisyys
Myönteinen asiakaskokemus viimeksi käytetyssä terveyspalvelussa (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Riittävä vastaanottoaika viimeisimmällä käynnillä terveyspalvelussa (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Asiat selitettiin ymmärrettävästi viimeisimmällä käynnillä terveyspalvelussa (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Mahdollisuus kysyä hoidosta viimeisimmällä käynnillä terveyspalvelussa (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Sai osallistua omaa hoitoa ja tutkimuksia koskeviin päätöksiin viimeisimmällä käynnillä (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Myönteinen asiakaskokemus viimeksi käytetyssä sosiaalipalvelussa (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Riittävä vastaanottoaika viimeksi käytetyssä sosiaalipalvelussa (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Asiat selitettiin ymmärrettävästi viimeksi käytetyssä sosiaalipalvelussa (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Mahdollisuus kysyä omasta palvelustaan viimeksi käytetyssä sosiaalipalvelussa (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Sai osallistua itseä koskeviin päätöksiin viimeksi käytetyssä sosiaalipalvelussa (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Palvelujen omarahoitus
Koki asiakasmaksun kohtuulliseksi sosiaalipalveluissa, osuus palveluista maksaneista (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Käyttänyt palveluseteliä terveyspalvelujen hankkimiseen, osuus käyttäneistä (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Käyttänyt palveluseteliä sosiaalipalvelujen hankkimiseen, osuus käyttäneistä (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Hankkinut yksityisen sairausvakuutuksen itselleen (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Hankkinut yksityisen sairausvakuutuksen lapselleen (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta

Sosiaalituet ja -etuudet

Palvelujen tarve ja käyttö
Kelasta toimeentulotukea riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Kunnan toimeentulotukea riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Palvelujen asiakaslähtöisyys
Koki sosiaalituen hakemisen helpoksi, (%) sosiaalitukea tarvinneista Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Koki saaneensa riittävästi neuvontaa sosiaalituen hakemiseen, (%) sosiaalitukea tarvinneista Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Koki oman tilanteensa otetun huomioon päätöksenteossa, (%) sosiaalitukea tarvinneista Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Ymmärsi sosiaalituesta saamansa päätöksen, (%) sosiaalitukea tarvinneista Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta

Sähköiset palvelut

Sähköisten palvelujen tarve ja käyttö
Internetiä sähköiseen asiointiin käyttävien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Asioinut sähköisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa, (%) palveluja käyttäneistä Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Asioinut lääkärin kanssa sähköisesti (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Asioinut hoitajan kanssa sähköisesti (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Asioinut sosiaalityöntekijän tai -ohjaajan kanssa sähköisesti (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Sähköinen asiointi korvasi vähintään yhden perinteisen käynnin, (%) sähköisiä palveluja käyttäneistä Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Sähköisten palvelujen toimivuus
Kokenut esteitä ja huolia sähköisten palvelujen käytössä (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Kokenut tarvitsevansa opastusta sosiaali- ja terveydenhuollon verkkopalvelujen käytössä (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Kokenut sähköisten palvelujen auttavan arvioimaan asioinnin tarvetta (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Kokenut sähköisten palvelujen auttavan oman terveyden ja hyvinvoinnin hoidossa (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Kokenut sähköisten palvelujen auttavan huolehtimaan läheisen terveydestä (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta