Tulosraportti 2020

FinSote -tutkimuksen perustulokset 2020. Raportissa alueina ovat koko maa, hyvinvointialueet ja hyvinvointialueiden yhteistyöalueet, sekä kaupungit Kaarina, Kouvola, Kuopio ja Oulu. Väestöryhminä ovat sukupuoli, ikäryhmä ja koulutusryhmä.

Viittausohje: Parikka S, Koskela T, Ikonen J, Kilpeläinen H, Hedman L, Koskinen S, & Lounamaa A. Kansallisen terveys-, hyvinvointi ja palvelututkimus FinSoten perustulokset 2020. Verkkojulkaisu: thl.fi/finsote

Tutkimusalueet

 Tutkimusalueet 2020

Tulokset aihepiireittäin

Tulokset alueittain pylväskuvina