Tulosraportti 2020

Viittausohje: Parikka S, Koskela T, Ikonen J, Kilpeläinen H, Hedman L, Koskinen S, & Lounamaa A. Kansallisen terveys-, hyvinvointi ja palvelututkimus FinSoten perustulokset 2020. Verkkojulkaisu: thl.fi/finsote

Elinolot
Pelännyt ruoan loppuvan ennen kuin saa rahaa ostaakseen lisää, osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Joutunut tinkimään ruuasta, lääkkeistä tai lääkärikäynneistä rahan puutteen vuoksi, osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ovat tyytyväisiä asuinalueensa olosuhteisiin (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden iäkkäiden osuus, jotka ovat tyytyväisiä mahdollisuuksiinsa käyttää julkisia ja/tai muita liikennevälineitä (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Koettu hyvinvointi
Itsensä suurimman osan aikaa 4 viime viikon aikana onnelliseksi kokeneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ovat tyytyväisiä ihmissuhteisiinsa (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Elämänlaatunsa (WHOQOL-8) keskimäärin hyväksi tuntevien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Elämänlaatunsa (WHOQOL-8) keskimääräistä paremmaksi kokevien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Positiivinen mielenterveys (SWEMWBS) -mittarin pistemäärä asteikolla 7-35p (keskiarvo) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Osallisuus
Aktiivisesti osallistuvien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Elinympäristön turvattomuus ja väkivalta
Päivittäisen elämänsä erittäin tai hyvin turvalliseksi kokeneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Päivittäisen elämänsä turvattomaksi kokeneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden iäkkäiden osuus, jotka ilmoittavat kaatuneensa 12 viime kk aikana (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Väkivallan tai uhkailun kohteeksi joutuneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Lähisuhdeväkivallan tai -uhkailun kohteeksi joutuneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Parisuhdeväkivallan tai -uhkailun kohteeksi joutuneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta