Toimintakyvyltään heikentynyttä henkilöä säännöllisesti kotona selviytymään auttavien osuus (%)

Alue ja väestöryhmä   Arvo (2020)   95% lv. alaraja   95% lv. yläraja   Lukumäärä
Koko maa
Kaikki 18.4 17.9 19 18963
Miehet 18.3 17.5 19.1 9179
Naiset 18.5 17.7 19.3 9784
20-54 -vuotiaat 13.6 13 14.2 6123
20-54 -vuotiaat: Miehet 13 12.2 14 2543
20-54 -vuotiaat: Naiset 14.1 13.2 15 3580
55-74 -vuotiaat 22 21 23.1 7600
55-74 -vuotiaat: Miehet 21.4 20.1 22.9 3716
55-74 -vuotiaat: Naiset 22.6 21.2 24.2 3884
75+ -vuotiaat 36.5 34.2 38.8 5240
75+ -vuotiaat: Miehet 37.8 34.7 41 2920
75+ -vuotiaat: Naiset 34.9 31.5 38.4 2320
Koulutus matala 20.8 19.9 21.7 6912
Koulutus matala: Miehet 20.5 19.2 21.8 3385
Koulutus matala: Naiset 21 19.7 22.3 3527
Koulutus keskitaso 16.8 15.9 17.8 6242
Koulutus keskitaso: Miehet 16.1 14.8 17.4 2821
Koulutus keskitaso: Naiset 17.5 16.2 18.9 3421
Koulutus korkea 15.6 14.6 16.7 5129
Koulutus korkea: Miehet 16.2 14.8 17.7 2614
Koulutus korkea: Naiset 15.1 13.7 16.6 2515
Etelä-Suomen yhteistyöalue (HYKS)
Kaikki 17.8 17 18.7 6802
Miehet 17.9 16.7 19.2 3255
Naiset 17.7 16.6 19 3547
20-54 -vuotiaat 14.3 13.3 15.3 2330
20-54 -vuotiaat: Miehet 13.7 12.4 15.2 948
20-54 -vuotiaat: Naiset 14.8 13.4 16.2 1382
55-74 -vuotiaat 21.5 19.8 23.2 2492
55-74 -vuotiaat: Miehet 21.6 19.1 24.2 1172
55-74 -vuotiaat: Naiset 21.4 19 23.9 1320
75+ -vuotiaat 32.8 29.1 36.7 1980
75+ -vuotiaat: Miehet 34.6 29.6 39.9 1135
75+ -vuotiaat: Naiset 30.4 24.9 36.4 845
Koulutus matala 20.7 19.2 22.3 2234
Koulutus matala: Miehet 20.4 18.2 22.8 1016
Koulutus matala: Naiset 20.9 18.9 23 1218
Koulutus keskitaso 16.4 15 18 2259
Koulutus keskitaso: Miehet 15.6 13.6 17.7 1025
Koulutus keskitaso: Naiset 17.3 15.2 19.5 1234
Koulutus korkea 14.9 13.5 16.5 2077
Koulutus korkea: Miehet 16.3 14.2 18.6 1097
Koulutus korkea: Naiset 13.4 11.4 15.6 980
Länsi-Suomen yhteistyöalue (TYKS)
Kaikki 18.1 16.8 19.5 2500
Miehet 19.1 17.2 21.1 1243
Naiset 17.1 15.2 19 1257
20-54 -vuotiaat 13 11.4 14.6 821
20-54 -vuotiaat: Miehet 13.4 11.1 15.9 332
20-54 -vuotiaat: Naiset 12.6 10.5 14.9 489
55-74 -vuotiaat 21.8 19.3 24.4 979
55-74 -vuotiaat: Miehet 22.3 19 26 512
55-74 -vuotiaat: Naiset 21 17.4 25 467
75+ -vuotiaat 35.4 30 41.1 700
75+ -vuotiaat: Miehet 36.6 29.3 44.4 399
75+ -vuotiaat: Naiset 33.8 25.9 42.6 301
Koulutus matala 20.3 18.1 22.6 907
Koulutus matala: Miehet 22.9 19.8 26.3 471
Koulutus matala: Naiset 17.5 14.6 20.7 436
Koulutus keskitaso 15.2 13 17.6 848
Koulutus keskitaso: Miehet 12.7 9.9 16 389
Koulutus keskitaso: Naiset 17.7 14.4 21.3 459
Koulutus korkea 16.9 14.3 19.8 659
Koulutus korkea: Miehet 19.3 15.4 23.6 335
Koulutus korkea: Naiset 14.4 11 18.5 324
Sisä-Suomen yhteistyöalue (TAYS)
Kaikki 18.5 17.2 19.9 2697
Miehet 17.1 15.3 19.1 1291
Naiset 19.8 17.9 21.8 1406
20-54 -vuotiaat 11.6 10.2 13.2 850
20-54 -vuotiaat: Miehet 9.6 7.7 11.8 356
20-54 -vuotiaat: Naiset 13.3 11.2 15.6 494
55-74 -vuotiaat 24.3 21.9 26.9 1128
55-74 -vuotiaat: Miehet 22.1 18.8 25.7 547
55-74 -vuotiaat: Naiset 26.6 23 30.5 581
75+ -vuotiaat 37.9 32.4 43.7 719
75+ -vuotiaat: Miehet 38.8 31.1 47 388
75+ -vuotiaat: Naiset 36.9 29 45.5 331
Koulutus matala 20.6 18.4 22.8 993
Koulutus matala: Miehet 18.7 15.8 21.8 488
Koulutus matala: Naiset 22.4 19.3 25.8 505
Koulutus keskitaso 17 14.8 19.4 914
Koulutus keskitaso: Miehet 18.3 15 21.9 412
Koulutus keskitaso: Naiset 15.8 12.9 19.1 502
Koulutus korkea 15.8 13.3 18.6 693
Koulutus korkea: Miehet 11.9 8.8 15.6 343
Koulutus korkea: Naiset 19.5 15.8 23.8 350
Itä-Suomen yhteistyöalue (KYS)
Kaikki 19 17.5 20.5 3429
Miehet 18.5 16.5 20.6 1642
Naiset 19.5 17.4 21.7 1787
20-54 -vuotiaat 13.1 11.4 15 998
20-54 -vuotiaat: Miehet 12.4 10 15.1 420
20-54 -vuotiaat: Naiset 13.8 11.4 16.6 578
55-74 -vuotiaat 21.1 18.8 23.7 1544
55-74 -vuotiaat: Miehet 20.3 17.1 23.9 753
55-74 -vuotiaat: Naiset 22 18.5 25.7 791
75+ -vuotiaat 39.2 33.5 45.2 887
75+ -vuotiaat: Miehet 39.7 31.7 48.2 469
75+ -vuotiaat: Naiset 38.7 30.4 47.4 418
Koulutus matala 20.6 18.3 23.1 1300
Koulutus matala: Miehet 19.2 16.1 22.6 645
Koulutus matala: Naiset 22.2 18.8 25.9 655
Koulutus keskitaso 19.2 16.7 21.9 1122
Koulutus keskitaso: Miehet 18.5 14.9 22.4 500
Koulutus keskitaso: Naiset 19.8 16.3 23.7 622
Koulutus korkea 14.1 11.5 17 879
Koulutus korkea: Miehet 14.9 11.2 19.1 428
Koulutus korkea: Naiset 13.3 9.8 17.5 451
Pohjois-Suomen yhteistyöalue (OYS)
Kaikki 19.7 18.2 21.3 3535
Miehet 19.6 17.5 21.8 1748
Naiset 19.8 17.7 22.2 1787
20-54 -vuotiaat 14.9 13.1 16.8 1124
20-54 -vuotiaat: Miehet 14.8 12.4 17.6 487
20-54 -vuotiaat: Naiset 14.9 12.4 17.7 637
55-74 -vuotiaat 21.9 19.2 24.8 1457
55-74 -vuotiaat: Miehet 20.6 17 24.6 732
55-74 -vuotiaat: Naiset 23.4 19.5 27.8 725
75+ -vuotiaat 42.3 36 48.9 954
75+ -vuotiaat: Miehet 44.6 35.8 53.6 529
75+ -vuotiaat: Naiset 39.7 30.4 49.6 425
Koulutus matala 21.7 19.4 24.2 1478
Koulutus matala: Miehet 21.3 18.1 24.8 765
Koulutus matala: Naiset 22.2 18.8 25.9 713
Koulutus keskitaso 17 14.5 19.7 1099
Koulutus keskitaso: Miehet 16.5 13.1 20.3 495
Koulutus keskitaso: Naiset 17.6 14 21.7 604
Koulutus korkea 18.3 15.2 21.7 821
Koulutus korkea: Miehet 18.8 14.4 23.8 411
Koulutus korkea: Naiset 17.7 13.5 22.7 410
Uudenmaan maakunta
Kaikki 16.9 16 17.9 4214
Miehet 16.4 15.1 17.9 2014
Naiset 17.4 16 18.8 2200
20-54 -vuotiaat 14.1 13 15.2 1588
20-54 -vuotiaat: Miehet 13.1 11.6 14.7 653
20-54 -vuotiaat: Naiset 15.1 13.6 16.7 935
55-74 -vuotiaat 20.4 18.4 22.5 1353
55-74 -vuotiaat: Miehet 20 17.1 23.1 623
55-74 -vuotiaat: Naiset 20.8 18.1 23.8 730
75+ -vuotiaat 31.1 26.7 35.8 1273
75+ -vuotiaat: Miehet 33.1 27.1 39.4 738
75+ -vuotiaat: Naiset 28.4 21.8 35.7 535
Koulutus matala 20.9 19.1 22.7 1302
Koulutus matala: Miehet 19.6 17 22.4 575
Koulutus matala: Naiset 21.9 19.5 24.4 727
Koulutus keskitaso 15.1 13.5 16.8 1371
Koulutus keskitaso: Miehet 13.5 11.4 15.8 629
Koulutus keskitaso: Naiset 16.7 14.4 19.2 742
Koulutus korkea 13.8 12.3 15.5 1409
Koulutus korkea: Miehet 15.4 13.2 17.8 744
Koulutus korkea: Naiset 12.1 10 14.5 665
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Kaikki 17.7 15.3 20.4 860
Miehet 19.9 16.3 23.8 423
Naiset 15.5 12.2 19.2 437
20-54 -vuotiaat 12.2 9.5 15.4 287
20-54 -vuotiaat: Miehet
20-54 -vuotiaat: Naiset
55-74 -vuotiaat 22.7 18.1 27.8 342
55-74 -vuotiaat: Miehet
55-74 -vuotiaat: Naiset
75+ -vuotiaat 34.6 24.1 46.3 231
75+ -vuotiaat: Miehet
75+ -vuotiaat: Naiset
Koulutus matala 20.5 16.4 25.1 279
Koulutus matala: Miehet
Koulutus matala: Naiset
Koulutus keskitaso 13.7 9.9 18.3 282
Koulutus keskitaso: Miehet
Koulutus keskitaso: Naiset
Koulutus korkea 17.2 12.6 22.6 270
Koulutus korkea: Miehet
Koulutus korkea: Naiset
Satakunnan hyvinvointialue
Kaikki 18.6 16 21.4 803
Miehet 19.8 16 24 389
Naiset 17.5 14 21.4 414
20-54 -vuotiaat 13.9 10.8 17.5 247
20-54 -vuotiaat: Miehet
20-54 -vuotiaat: Naiset
55-74 -vuotiaat 20.7 16.2 25.8 327
55-74 -vuotiaat: Miehet
55-74 -vuotiaat: Naiset
75+ -vuotiaat 34 24.5 44.6 229
75+ -vuotiaat: Miehet
75+ -vuotiaat: Naiset
Koulutus matala 20.3 16.3 24.9 310
Koulutus matala: Miehet
Koulutus matala: Naiset
Koulutus keskitaso 16.9 12.7 22 269
Koulutus keskitaso: Miehet
Koulutus keskitaso: Naiset
Koulutus korkea 15.4 10.4 21.7 191
Koulutus korkea: Miehet
Koulutus korkea: Naiset
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Kaikki 18.9 16.4 21.5 908
Miehet 22 18.3 26 425
Naiset 15.9 12.8 19.5 483
20-54 -vuotiaat 12.3 9.5 15.6 273
20-54 -vuotiaat: Miehet
20-54 -vuotiaat: Naiset
55-74 -vuotiaat 22.1 17.9 26.7 388
55-74 -vuotiaat: Miehet
55-74 -vuotiaat: Naiset
75+ -vuotiaat 40.2 30.3 50.7 247
75+ -vuotiaat: Miehet
75+ -vuotiaat: Naiset
Koulutus matala 22.3 18.4 26.6 339
Koulutus matala: Miehet
Koulutus matala: Naiset
Koulutus keskitaso 16.7 12.7 21.4 305
Koulutus keskitaso: Miehet
Koulutus keskitaso: Naiset
Koulutus korkea 15.3 10.6 21 236
Koulutus korkea: Miehet
Koulutus korkea: Naiset
Pirkanmaan hyvinvointialue
Kaikki 16.8 14.5 19.4 902
Miehet 13.4 10.3 17.1 413
Naiset 19.7 16.3 23.4 489
20-54 -vuotiaat 11 8.6 13.9 334
20-54 -vuotiaat: Miehet
20-54 -vuotiaat: Naiset
55-74 -vuotiaat 23 18.3 28.3 314
55-74 -vuotiaat: Miehet
55-74 -vuotiaat: Naiset
75+ -vuotiaat 34.4 24.1 45.9 254
75+ -vuotiaat: Miehet
75+ -vuotiaat: Naiset
Koulutus matala 18.6 14.6 23.1 290
Koulutus matala: Miehet
Koulutus matala: Naiset
Koulutus keskitaso 15.5 11.6 20 313
Koulutus keskitaso: Miehet
Koulutus keskitaso: Naiset
Koulutus korkea 15 10.9 20 274
Koulutus korkea: Miehet
Koulutus korkea: Naiset
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Kaikki 18.2 15.6 20.9 831
Miehet 17.3 13.7 21.4 379
Naiset 19 15.5 22.9 452
20-54 -vuotiaat 11.6 8.8 14.9 257
20-54 -vuotiaat: Miehet
20-54 -vuotiaat: Naiset
55-74 -vuotiaat 22.9 18.3 27.9 354
55-74 -vuotiaat: Miehet
55-74 -vuotiaat: Naiset
75+ -vuotiaat 35.1 25.2 46.1 220
75+ -vuotiaat: Miehet
75+ -vuotiaat: Naiset
Koulutus matala 19 15.1 23.4 314
Koulutus matala: Miehet
Koulutus matala: Naiset
Koulutus keskitaso 15.5 11.4 20.2 273
Koulutus keskitaso: Miehet
Koulutus keskitaso: Naiset
Koulutus korkea 20.1 14.5 26.6 218
Koulutus korkea: Miehet
Koulutus korkea: Naiset
Kymenlaakson hyvinvointialue
Kaikki 23.2 20.5 26.2 868
Miehet 26.1 22 30.5 408
Naiset 20.5 16.9 24.6 460
20-54 -vuotiaat 17.8 14.2 21.8 225
20-54 -vuotiaat: Miehet
20-54 -vuotiaat: Naiset
55-74 -vuotiaat 25.5 21.1 30.3 397
55-74 -vuotiaat: Miehet
55-74 -vuotiaat: Naiset
75+ -vuotiaat 37.8 28.2 48.1 246
75+ -vuotiaat: Miehet
75+ -vuotiaat: Naiset
Koulutus matala 22.1 18 26.6 299
Koulutus matala: Miehet
Koulutus matala: Naiset
Koulutus keskitaso 26.3 21.5 31.6 316
Koulutus keskitaso: Miehet
Koulutus keskitaso: Naiset
Koulutus korkea 18.2 12.9 24.6 215
Koulutus korkea: Miehet
Koulutus korkea: Naiset
Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Kaikki 21.7 19.1 24.6 889
Miehet 26.4 22.4 30.7 454
Naiset 16.9 13.5 20.7 435
20-54 -vuotiaat 17.7 14.3 21.6 260
20-54 -vuotiaat: Miehet
20-54 -vuotiaat: Naiset
55-74 -vuotiaat 22.6 18.4 27.4 388
55-74 -vuotiaat: Miehet
55-74 -vuotiaat: Naiset
75+ -vuotiaat 36.9 27.4 47.2 241
75+ -vuotiaat: Miehet
75+ -vuotiaat: Naiset
Koulutus matala 19.7 15.7 24.1 319
Koulutus matala: Miehet
Koulutus matala: Naiset
Koulutus keskitaso 22.2 17.5 27.5 299
Koulutus keskitaso: Miehet
Koulutus keskitaso: Naiset
Koulutus korkea 22 16.7 28.1 235
Koulutus korkea: Miehet
Koulutus korkea: Naiset
Etelä-Savon hyvinvointialue
Kaikki 19.2 16.7 22 865
Miehet 19.4 15.7 23.5 395
Naiset 19.1 15.6 23 470
20-54 -vuotiaat 11.9 8.9 15.6 218
20-54 -vuotiaat: Miehet
20-54 -vuotiaat: Naiset
55-74 -vuotiaat 21.1 17.2 25.5 427
55-74 -vuotiaat: Miehet
55-74 -vuotiaat: Naiset
75+ -vuotiaat 39.5 29.9 49.7 220
75+ -vuotiaat: Miehet
75+ -vuotiaat: Naiset
Koulutus matala 19.5 15.8 23.7 363
Koulutus matala: Miehet
Koulutus matala: Naiset
Koulutus keskitaso 16.7 12.6 21.4 275
Koulutus keskitaso: Miehet
Koulutus keskitaso: Naiset
Koulutus korkea 21.3 15.2 28.5 190
Koulutus korkea: Miehet
Koulutus korkea: Naiset
Pohjois-Savon hyvinvointialue
Kaikki 18.2 15.7 20.8 894
Miehet 18.4 15.1 22.2 453
Naiset 17.9 14.4 21.8 441
20-54 -vuotiaat 12.4 9.5 15.7 269
20-54 -vuotiaat: Miehet
20-54 -vuotiaat: Naiset
55-74 -vuotiaat 20.2 16.2 24.7 390
55-74 -vuotiaat: Miehet
55-74 -vuotiaat: Naiset
75+ -vuotiaat 39.3 29.1 50.1 235
75+ -vuotiaat: Miehet
75+ -vuotiaat: Naiset
Koulutus matala 19.2 15.3 23.6 333
Koulutus matala: Miehet
Koulutus matala: Naiset
Koulutus keskitaso 19.7 15.3 24.6 294
Koulutus keskitaso: Miehet
Koulutus keskitaso: Naiset
Koulutus korkea 12.5 8.5 17.6 243
Koulutus korkea: Miehet
Koulutus korkea: Naiset
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Kaikki 20.7 18 23.5 870
Miehet 19.1 15.7 23 432
Naiset 22.4 18.5 26.7 438
20-54 -vuotiaat 15.1 11.9 18.8 254
20-54 -vuotiaat: Miehet
20-54 -vuotiaat: Naiset
55-74 -vuotiaat 23.3 19 28 403
55-74 -vuotiaat: Miehet
55-74 -vuotiaat: Naiset
75+ -vuotiaat 37.7 27.6 48.7 213
75+ -vuotiaat: Miehet
75+ -vuotiaat: Naiset
Koulutus matala 22 17.9 26.5 331
Koulutus matala: Miehet
Koulutus matala: Naiset
Koulutus keskitaso 23.3 18.7 28.5 304
Koulutus keskitaso: Miehet
Koulutus keskitaso: Naiset
Koulutus korkea 12.8 8.4 18.4 201
Koulutus korkea: Miehet
Koulutus korkea: Naiset
Keski-Suomen hyvinvointialue
Kaikki 18.8 16.3 21.6 874
Miehet 17.7 14.2 21.7 401
Naiset 19.8 16.2 23.8 473
20-54 -vuotiaat 12.6 9.7 15.9 278
20-54 -vuotiaat: Miehet
20-54 -vuotiaat: Naiset
55-74 -vuotiaat 22.2 17.7 27.2 350
55-74 -vuotiaat: Miehet
55-74 -vuotiaat: Naiset
75+ -vuotiaat 40.2 29.9 51.2 246
75+ -vuotiaat: Miehet
75+ -vuotiaat: Naiset
Koulutus matala 22.2 18 27 305
Koulutus matala: Miehet
Koulutus matala: Naiset
Koulutus keskitaso 17.2 12.8 22.2 272
Koulutus keskitaso: Miehet
Koulutus keskitaso: Naiset
Koulutus korkea 13.8 9.6 18.9 261
Koulutus korkea: Miehet
Koulutus korkea: Naiset
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Kaikki 22.2 19.5 25.2 818
Miehet 21.3 17.6 25.3 416
Naiset 23.4 19.2 27.9 402
20-54 -vuotiaat 13.3 10.1 17 223
20-54 -vuotiaat: Miehet
20-54 -vuotiaat: Naiset
55-74 -vuotiaat 27.4 22.9 32.3 401
55-74 -vuotiaat: Miehet
55-74 -vuotiaat: Naiset
75+ -vuotiaat 43.3 32.2 54.8 194
75+ -vuotiaat: Miehet
75+ -vuotiaat: Naiset
Koulutus matala 22.9 18.9 27.3 336
Koulutus matala: Miehet
Koulutus matala: Naiset
Koulutus keskitaso 20.9 16.3 26.3 274
Koulutus keskitaso: Miehet
Koulutus keskitaso: Naiset
Koulutus korkea 19.5 13.4 26.9 167
Koulutus korkea: Miehet
Koulutus korkea: Naiset
Pohjanmaan hyvinvointialue
Kaikki 18.7 16.2 21.5 869
Miehet 16.6 13.4 20.2 452
Naiset 21.3 17.4 25.6 417
20-54 -vuotiaat 14.1 11.2 17.4 298
20-54 -vuotiaat: Miehet
20-54 -vuotiaat: Naiset
55-74 -vuotiaat 20.8 16.2 26 325
55-74 -vuotiaat: Miehet
55-74 -vuotiaat: Naiset
75+ -vuotiaat 39.3 29.1 50.2 246
75+ -vuotiaat: Miehet
75+ -vuotiaat: Naiset
Koulutus matala 19.9 16 24.3 338
Koulutus matala: Miehet
Koulutus matala: Naiset
Koulutus keskitaso 17.1 13 21.8 304
Koulutus keskitaso: Miehet
Koulutus keskitaso: Naiset
Koulutus korkea 18 12.7 24.4 201
Koulutus korkea: Miehet
Koulutus korkea: Naiset
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Kaikki 22.7 20.1 25.5 917
Miehet 22.8 19.2 26.7 454
Naiset 22.6 18.8 26.7 463
20-54 -vuotiaat 18.6 15.4 22.2 291
20-54 -vuotiaat: Miehet
20-54 -vuotiaat: Naiset
55-74 -vuotiaat 23.9 19.5 28.8 363
55-74 -vuotiaat: Miehet
55-74 -vuotiaat: Naiset
75+ -vuotiaat 41 30.9 51.6 263
75+ -vuotiaat: Miehet
75+ -vuotiaat: Naiset
Koulutus matala 23.3 19.6 27.3 415
Koulutus matala: Miehet
Koulutus matala: Naiset
Koulutus keskitaso 25.3 20.3 30.9 275
Koulutus keskitaso: Miehet
Koulutus keskitaso: Naiset
Koulutus korkea 14.5 9.4 20.9 183
Koulutus korkea: Miehet
Koulutus korkea: Naiset
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Kaikki 19.5 17 22.2 897
Miehet 19.5 16.1 23.4 430
Naiset 19.6 16 23.5 467
20-54 -vuotiaat 14.8 12 18 336
20-54 -vuotiaat: Miehet
20-54 -vuotiaat: Naiset
55-74 -vuotiaat 22.4 17.7 27.7 337
55-74 -vuotiaat: Miehet
55-74 -vuotiaat: Naiset
75+ -vuotiaat 44.2 32.7 56.2 224
75+ -vuotiaat: Miehet
75+ -vuotiaat: Naiset
Koulutus matala 22.2 18.2 26.7 333
Koulutus matala: Miehet
Koulutus matala: Naiset
Koulutus keskitaso 14.6 10.9 19.1 296
Koulutus keskitaso: Miehet
Koulutus keskitaso: Naiset
Koulutus korkea 20.3 15.1 26.4 236
Koulutus korkea: Miehet
Koulutus korkea: Naiset
Kainuun hyvinvointialue
Kaikki 21.7 19.1 24.6 890
Miehet 24.1 20.2 28.3 435
Naiset 19.3 15.7 23.3 455
20-54 -vuotiaat 18.7 15.1 22.7 242
20-54 -vuotiaat: Miehet
20-54 -vuotiaat: Naiset
55-74 -vuotiaat 19.2 15.3 23.7 411
55-74 -vuotiaat: Miehet
55-74 -vuotiaat: Naiset
75+ -vuotiaat 42.3 32.8 52.3 237
75+ -vuotiaat: Miehet
75+ -vuotiaat: Naiset
Koulutus matala 20.6 16.9 24.6 410
Koulutus matala: Miehet
Koulutus matala: Naiset
Koulutus keskitaso 22.2 17.3 27.8 268
Koulutus keskitaso: Miehet
Koulutus keskitaso: Naiset
Koulutus korkea 23.3 17.1 30.6 188
Koulutus korkea: Miehet
Koulutus korkea: Naiset
Lapin hyvinvointialue
Kaikki 17.8 15.2 20.6 794
Miehet 16.2 12.8 20.1 406
Naiset 19.6 15.7 23.9 388
20-54 -vuotiaat 11.8 8.9 15.2 243
20-54 -vuotiaat: Miehet
20-54 -vuotiaat: Naiset
55-74 -vuotiaat 20.6 16.2 25.7 330
55-74 -vuotiaat: Miehet
55-74 -vuotiaat: Naiset
75+ -vuotiaat 39.5 28.8 51.1 221
75+ -vuotiaat: Miehet
75+ -vuotiaat: Naiset
Koulutus matala 19.8 15.6 24.5 296
Koulutus matala: Miehet
Koulutus matala: Naiset
Koulutus keskitaso 17.8 13.3 23.1 252
Koulutus keskitaso: Miehet
Koulutus keskitaso: Naiset
Koulutus korkea 12.9 8.5 18.4 211
Koulutus korkea: Miehet
Koulutus korkea: Naiset
Itä-Uusimaan hyvinvointialue
Kaikki 18.2 15.8 20.9 848
Miehet 19.2 15.6 23.3 376
Naiset 17.4 14.2 21 472
20-54 -vuotiaat 13.6 10.7 16.9 273
20-54 -vuotiaat: Miehet
20-54 -vuotiaat: Naiset
55-74 -vuotiaat 21.3 17 26 337
55-74 -vuotiaat: Miehet
55-74 -vuotiaat: Naiset
75+ -vuotiaat 36.1 25.3 48.1 238
75+ -vuotiaat: Miehet
75+ -vuotiaat: Naiset
Koulutus matala 20.4 16.6 24.6 332
Koulutus matala: Miehet
Koulutus matala: Naiset
Koulutus keskitaso 11.8 8.3 15.9 285
Koulutus keskitaso: Miehet
Koulutus keskitaso: Naiset
Koulutus korkea 23.9 18 30.7 210
Koulutus korkea: Miehet
Koulutus korkea: Naiset
Keski-Uusimaan hyvinvointialue
Kaikki 17 14.7 19.6 876
Miehet 16.4 13.2 20 432
Naiset 17.7 14.3 21.5 444
20-54 -vuotiaat 12.6 10 15.6 303
20-54 -vuotiaat: Miehet
20-54 -vuotiaat: Naiset
55-74 -vuotiaat 20.9 16.6 25.8 318
55-74 -vuotiaat: Miehet
55-74 -vuotiaat: Naiset
75+ -vuotiaat 36.4 24.8 49.3 255
75+ -vuotiaat: Miehet
75+ -vuotiaat: Naiset
Koulutus matala 16.4 12.9 20.5 301
Koulutus matala: Miehet
Koulutus matala: Naiset
Koulutus keskitaso 18.5 14.5 23.1 313
Koulutus keskitaso: Miehet
Koulutus keskitaso: Naiset
Koulutus korkea 13.9 9.5 19.4 228
Koulutus korkea: Miehet
Koulutus korkea: Naiset
Länsi-Uusimaan hyvinvointialue
Kaikki 18.5 16.1 21 917
Miehet 18.2 14.9 21.9 460
Naiset 18.7 15.4 22.5 457
20-54 -vuotiaat 16.9 14.1 19.9 368
20-54 -vuotiaat: Miehet
20-54 -vuotiaat: Naiset
55-74 -vuotiaat 19.6 14.7 25.2 267
55-74 -vuotiaat: Miehet
55-74 -vuotiaat: Naiset
75+ -vuotiaat 30.2 19.7 42.3 282
75+ -vuotiaat: Miehet
75+ -vuotiaat: Naiset
Koulutus matala 22.2 18.1 26.8 260
Koulutus matala: Miehet
Koulutus matala: Naiset
Koulutus keskitaso 18.7 14.4 23.7 276
Koulutus keskitaso: Miehet
Koulutus keskitaso: Naiset
Koulutus korkea 13.3 9.7 17.6 362
Koulutus korkea: Miehet
Koulutus korkea: Naiset
Vantaa-Keravan hyvinvointialue
Kaikki 17.6 15.1 20.3 811
Miehet 19.3 15.6 23.5 388
Naiset 16 12.7 19.7 423
20-54 -vuotiaat 16.3 13.4 19.5 310
20-54 -vuotiaat: Miehet
20-54 -vuotiaat: Naiset
55-74 -vuotiaat 17.2 12.4 22.9 224
55-74 -vuotiaat: Miehet
55-74 -vuotiaat: Naiset
75+ -vuotiaat 33.3 21 47.4 277
75+ -vuotiaat: Miehet
75+ -vuotiaat: Naiset
Koulutus matala 19.9 15.9 24.4 266
Koulutus matala: Miehet
Koulutus matala: Naiset
Koulutus keskitaso 15 11 19.7 260
Koulutus keskitaso: Miehet
Koulutus keskitaso: Naiset
Koulutus korkea 16.8 11.8 23 253
Koulutus korkea: Miehet
Koulutus korkea: Naiset
Helsingin kaupunki
Kaikki 15.1 12.7 17.8 762
Miehet 13.2 10 17.1 358
Naiset 16.8 13.3 20.8 404
20-54 -vuotiaat 11.5 8.9 14.4 334
20-54 -vuotiaat: Miehet
20-54 -vuotiaat: Naiset
55-74 -vuotiaat 22.3 16.4 29.2 207
55-74 -vuotiaat: Miehet
55-74 -vuotiaat: Naiset
75+ -vuotiaat 28.4 17.2 41.9 221
75+ -vuotiaat: Miehet
75+ -vuotiaat: Naiset
Koulutus matala 22.6 16.9 29.2 143
Koulutus matala: Miehet
Koulutus matala: Naiset
Koulutus keskitaso 11.9 8.2 16.4 237
Koulutus keskitaso: Miehet
Koulutus keskitaso: Naiset
Koulutus korkea 12.6 9.1 16.8 356
Koulutus korkea: Miehet
Koulutus korkea: Naiset
Kaarinan kaupunki
Kaikki 15.1 13 17.4 1064
Miehet 15.3 12.3 18.7 511
Naiset 14.9 12.1 18.1 553
20-54 -vuotiaat 9.2 7.1 11.7 408
20-54 -vuotiaat: Miehet
20-54 -vuotiaat: Naiset
55-74 -vuotiaat 20.5 16.4 25 422
55-74 -vuotiaat: Miehet
55-74 -vuotiaat: Naiset
75+ -vuotiaat 33.4 24.2 43.7 234
75+ -vuotiaat: Miehet
75+ -vuotiaat: Naiset
Koulutus matala 17 13.4 21 329
Koulutus matala: Miehet
Koulutus matala: Naiset
Koulutus keskitaso 13.7 10.4 17.6 363
Koulutus keskitaso: Miehet
Koulutus keskitaso: Naiset
Koulutus korkea 14.4 10.6 18.8 344
Koulutus korkea: Miehet
Koulutus korkea: Naiset
Kouvolan kaupunki
Kaikki 23.8 21.1 26.7 928
Miehet 23.7 19.9 27.9 424
Naiset 23.9 20.2 27.9 504
20-54 -vuotiaat 19 15.5 23 254
20-54 -vuotiaat: Miehet
20-54 -vuotiaat: Naiset
55-74 -vuotiaat 25.3 21 30.1 426
55-74 -vuotiaat: Miehet
55-74 -vuotiaat: Naiset
75+ -vuotiaat 38.4 29.3 48.1 248
75+ -vuotiaat: Miehet
75+ -vuotiaat: Naiset
Koulutus matala 24.6 20.6 29 341
Koulutus matala: Miehet
Koulutus matala: Naiset
Koulutus keskitaso 22.2 17.7 27.4 311
Koulutus keskitaso: Miehet
Koulutus keskitaso: Naiset
Koulutus korkea 24 18.1 30.8 238
Koulutus korkea: Miehet
Koulutus korkea: Naiset
Kuopion kaupunki
Kaikki 16.9 14.5 19.4 944
Miehet 18.2 14.9 21.9 461
Naiset 15.5 12.3 19.1 483
20-54 -vuotiaat 11.5 9 14.5 364
20-54 -vuotiaat: Miehet
20-54 -vuotiaat: Naiset
55-74 -vuotiaat 20.4 16.1 25.3 395
55-74 -vuotiaat: Miehet
55-74 -vuotiaat: Naiset
75+ -vuotiaat 41.8 30.5 53.7 185
75+ -vuotiaat: Miehet
75+ -vuotiaat: Naiset
Koulutus matala 19.4 15.2 24.1 294
Koulutus matala: Miehet
Koulutus matala: Naiset
Koulutus keskitaso 15.7 11.9 20.2 303
Koulutus keskitaso: Miehet
Koulutus keskitaso: Naiset
Koulutus korkea 13.7 9.9 18.1 316
Koulutus korkea: Miehet
Koulutus korkea: Naiset
Oulun kaupunki
Kaikki 16.6 14.2 19.2 901
Miehet 17 13.6 20.8 427
Naiset 16.3 13 20 474
20-54 -vuotiaat 11.4 8.9 14.3 429
20-54 -vuotiaat: Miehet
20-54 -vuotiaat: Naiset
55-74 -vuotiaat 22.6 17.7 28.2 337
55-74 -vuotiaat: Miehet
55-74 -vuotiaat: Naiset
75+ -vuotiaat 41.8 29.1 55.4 135
75+ -vuotiaat: Miehet
75+ -vuotiaat: Naiset
Koulutus matala 17.9 13.8 22.6 265
Koulutus matala: Miehet
Koulutus matala: Naiset
Koulutus keskitaso 17.4 13.1 22.3 280
Koulutus keskitaso: Miehet
Koulutus keskitaso: Naiset
Koulutus korkea 15 11.2 19.6 336
Koulutus korkea: Miehet
Koulutus korkea: Naiset
FinSote -tutkimus 2020, THL. Data CC BY 4.0.