Ohjeet

Tulosraportista voit valita haluamasi osoittimen, jonka tuloksia voit tarkastella Atlas-raportin, pylväskuvien tai taulukon avulla. Taulukon voit ladata myös Excel-muodossa. Lisätiedot-linkistä avautuu dokumentti, jossa on kuvattu osoittimen määritelmä ja muodostaminen.

Atlas-raportin käyttöohje

Näytä kuva suurempana

Valitse alue: Oletuksena profiilissa esitetään koko maan tulokset. Valitse vertailtava alue klikkaamalla sitä kartalta tai pylväskuvasta. Koko maan ja valitun alueen tulokset esitetään nyt profiilissa allekkain (Miehet ja Naiset). Alueet esitetään eri väreillä vertailun helpottamiseksi.

Valitse väestöryhmä: Valitse haluttu väestöryhmä (esim. Naiset) klikkaamalla väestöryhmän nimeä profiilissa. Valitun väestöryhmän tulokset tulevat nyt näkyviin kartalle ja pylväskaavioon. Tulosten luottamusvälit näkyvät pylväskaaviossa. Maakuntien yhteistyöalueiden tulokset on raportoitu vain sukupuolittain.

Poista aluevalinnat: Klikkaa karttaikkunassa 'Poista valinnat' -painiketta, tai klikkaa kartan ympärillä olevaa tyhjää aluetta.

Atlas-raportin käyttöohjeet: Lue tarkemmat ohjeet Atlas-raportin käyttöön.

Pylväskuvien käyttöohje

Näytä kuva suurempana

Pylväskuvien avulla voit vertailla koko maan tuloksia väestöryhmittäin sukupuolen, ikäryhmän ja koulutustason mukaan. Lisäksi voit vertailla alueiden tuloksia sukupuolen mukaan. Voit tallentaa valmiit pylväskuvat omaa esitystä varten (EMF- tai PDF-tiedostona).

Avaa pylväskuvat:

Klikkaa tulosraportissa halutun osoittimen kohdalla olevaa Pylväskuvat -linkkiä, jolloin pylväskuva avautuu. Oletuksena pylväskuvassa esitetään tulokset sukupuolittain ja ikäryhmittäin.

Valitse osoitin ja väestöryhmät:

  • Osoitin -valikosta voit valita tarkasteltavan indikaattorin.
  • Kuvio -valikosta voit valita kuviossa esitetyt väestöryhmät.
  • Klikkaa Näytä-painiketta, jolloin valintojen mukainen pylväskuva tulee näkyviin.

Tallenna pylväskuva:

Halutun kuvan alla, klikkaa hiiren oikealla painikkeella linkkiä "Tallenna Officea varten" (EMF-kuva), tai linkkiä "Tallenna painoa varten" (PDF-kuva) ja valitse Tallenna... (Save link as...).