Lisätiedot osoittimesta

B12-vitamiinin keskimääräinen päivittäinen saanti (µg/vrk)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2017
Tietosisältö
B12-vitamiinin keskimääräinen päivittäinen saanti (µg/vrk). Elintarvikkeiden prosessoinnin aiheuttama ravintoaineen tuhoutuminen on huomioitu.
 
Tuloksissa on mukana vain ruoasta tuleva saanti. Tulokset perustuvat ruoankäyttötietoihin, jotka kerättiin kahdella ei-peräkkäisen päivän ruoankäyttöhaastattelulla (24 tunnin ruoankäyttöhaastattelu) kunkin tutkittavan kanssa. Laskenta toteutettiin THL:n Finessi-laskentaohjelmistolla hyödyntäen kansallista elintarvikkeiden koostumustietokantaa (Fineli, Release 19). Keskiarvoille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Tietoa ravintotekijästä
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, Maakuntien yhteistyöalueet
  • Sukupuoli: miehet, naiset
  • Ikäryhmä: 18-24v, 25-44v, 45-64v, 65-74v
  • Koulutus: matala, keskitaso, korkea
Tietolähteet
Lisätiedot