Lisätiedot osoittimesta

A-vitamiinin keskimääräinen energiaan suhteutettu saanti (µg/MJ RE)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2017
Tietosisältö
A-vitamiinin keskimääräinen energiaan suhteutettu saanti (µg/MJ RE). Retinoliekvivalentti (RE) vastaa 1 µg retinolia tai 12 µg ravinnon beetakaroteenia. Elintarvikkeiden prosessoinnin aiheuttama ravintoaineen tuhoutuminen on huomioitu. Energiaan suhteutetun saantiarvon laskennassa ei ole huomioitu alkoholista tulevaa energiaa.
 
Tuloksissa on mukana vain ruoasta tuleva saanti. Tulokset perustuvat ruoankäyttötietoihin, jotka kerättiin kahdella ei-peräkkäisen päivän ruoankäyttöhaastattelulla (24 tunnin ruoankäyttöhaastattelu) kunkin tutkittavan kanssa. Laskenta toteutettiin THL:n Finessi-laskentaohjelmistolla hyödyntäen kansallista elintarvikkeiden koostumustietokantaa (Fineli, Release 19). Keskiarvoille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Tietoa ravintotekijästä
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, Maakuntien yhteistyöalueet
  • Sukupuoli: miehet, naiset
  • Ikäryhmä: 18-24v, 25-44v, 45-64v, 65-74v
  • Koulutus: matala, keskitaso, korkea
Tietolähteet
Lisätiedot