Lisätiedot osoittimesta

Energian keskimääräinen päivittäinen saanti (kcal/vrk)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2017
Tietosisältö
Energian keskimääräinen päivittäinen saanti (kcal/vrk). Energian yksikkö on kilojoule (kJ) ja yksi kilokalori (kcal) vastaa 4,184 kJ. Kokonaisenergian saannin laskennassa on huomioitu rasvan, proteiinin, hiilihydraatin, alkoholin, sokerialkoholin, orgaanisten happojen ja kuidun energia.
 
Tuloksissa on mukana vain ruoasta tuleva saanti. Tulokset perustuvat ruoankäyttötietoihin, jotka kerättiin kahdella ei-peräkkäisen päivän ruoankäyttöhaastattelulla (24 tunnin ruoankäyttöhaastattelu) kunkin tutkittavan kanssa. Laskenta toteutettiin THL:n Finessi-laskentaohjelmistolla hyödyntäen kansallista elintarvikkeiden koostumustietokantaa (Fineli, Release 19). Keskiarvoille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Tietoa ravintotekijästä
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, Maakuntien yhteistyöalueet
  • Sukupuoli: miehet, naiset
  • Ikäryhmä: 18-24v, 25-44v, 45-64v, 65-74v
  • Koulutus: matala, keskitaso, korkea
Tietolähteet
Lisätiedot