Sinkin keskimääräinen päivittäinen saanti (mg/vrk)

  2017
Alue ja väestöryhmä         Arvo     Alaraja   Yläraja
Suomi
Miehet   13 12 13
Naiset   10 9 10
Miehet: 18-24v   16 14 17
Naiset: 18-24v   9 8 10
Miehet: 25-44v   14 13 14
Naiset: 25-44v   10 10 10
Miehet: 45-64v   12 12 13
Naiset: 45-64v   10 9 10
Miehet: 65-74v   10 10 11
Naiset: 65-74v   9 9 9
Miehet: Koulutus matala   13 12 14
Naiset: Koulutus matala   9 9 10
Miehet: Koulutus keskitaso   13 12 14
Naiset: Koulutus keskitaso   10 9 10
Miehet: Koulutus korkea   12 12 13
Naiset: Koulutus korkea   10 10 10
Uudenmaan yhteistyöalue
Miehet   13 12 14
Naiset   9 9 10
Varsinais-Suomen yhteistyöalue
Miehet   13 12 14
Naiset   9 9 10
Pirkanmaan yhteistyöalue
Miehet   13 12 14
Naiset   10 9 10
Pohjois-Savon yhteistyöalue
Miehet   13 13 14
Naiset   10 9 10
Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöalue
Miehet   13 12 14
Naiset   10 10 11
Tuloksille on laskettu 95% luottamusvälin ala- ja yläraja.
Lähdeaineisto FinRavinto -väestötutkimus 2017, THL.