A-vitamiinin keskimääräinen energiaan suhteutettu saanti (µg/MJ RE)

  2017
Alue ja väestöryhmä         Arvo     Alaraja   Yläraja
Suomi
Miehet   101 93 110
Naiset   105 99 112
Miehet: 18-24v   85 66 104
Naiset: 18-24v   86 77 95
Miehet: 25-44v   94 82 105
Naiset: 25-44v   98 91 106
Miehet: 45-64v   113 94 131
Naiset: 45-64v   104 96 112
Miehet: 65-74v   104 93 116
Naiset: 65-74v   133 107 159
Miehet: Koulutus matala   108 94 122
Naiset: Koulutus matala   98 90 105
Miehet: Koulutus keskitaso   94 82 107
Naiset: Koulutus keskitaso   109 97 121
Miehet: Koulutus korkea   101 85 117
Naiset: Koulutus korkea   110 96 124
Uudenmaan yhteistyöalue
Miehet   96 85 106
Naiset   111 100 123
Varsinais-Suomen yhteistyöalue
Miehet   105 87 122
Naiset   92 84 100
Pirkanmaan yhteistyöalue
Miehet   100 85 115
Naiset   105 95 115
Pohjois-Savon yhteistyöalue
Miehet   113 78 147
Naiset   111 87 135
Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöalue
Miehet   100 78 123
Naiset   100 88 111
Tuloksille on laskettu 95% luottamusvälin ala- ja yläraja.
Lähdeaineisto FinRavinto -väestötutkimus 2017, THL.