Proteiinin keskimääräinen päivittäinen saanti (g/vrk)

  2017
Alue ja väestöryhmä         Arvo     Alaraja   Yläraja
Suomi
Miehet   98 94 102
Naiset   73 72 75
Miehet: 18-24v   121 103 139
Naiset: 18-24v   71 64 78
Miehet: 25-44v   108 102 113
Naiset: 25-44v   78 75 81
Miehet: 45-64v   92 88 95
Naiset: 45-64v   73 71 76
Miehet: 65-74v   76 73 80
Naiset: 65-74v   66 63 68
Miehet: Koulutus matala   97 92 102
Naiset: Koulutus matala   71 69 74
Miehet: Koulutus keskitaso   100 92 108
Naiset: Koulutus keskitaso   73 70 76
Miehet: Koulutus korkea   97 92 102
Naiset: Koulutus korkea   76 73 79
Uudenmaan yhteistyöalue
Miehet   99 91 107
Naiset   72 69 74
Varsinais-Suomen yhteistyöalue
Miehet   97 89 105
Naiset   72 69 76
Pirkanmaan yhteistyöalue
Miehet   97 89 104
Naiset   75 71 79
Pohjois-Savon yhteistyöalue
Miehet   101 94 108
Naiset   72 68 76
Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöalue
Miehet   95 90 100
Naiset   79 75 84
Tuloksille on laskettu 95% luottamusvälin ala- ja yläraja.
Lähdeaineisto FinRavinto -väestötutkimus 2017, THL.