Raudan keskimääräinen päivittäinen saanti (mg/vrk)

  2017
Alue ja väestöryhmä         Arvo     Alaraja   Yläraja
Suomi
Miehet   11 11 12
Naiset   10 9 10
Miehet: 18-24v   13 11 14
Naiset: 18-24v   10 9 10
Miehet: 25-44v   12 11 13
Naiset: 25-44v   10 10 11
Miehet: 45-64v   11 11 12
Naiset: 45-64v   10 9 10
Miehet: 65-74v   10 9 11
Naiset: 65-74v   9 9 10
Miehet: Koulutus matala   11 11 12
Naiset: Koulutus matala   9 9 10
Miehet: Koulutus keskitaso   11 11 12
Naiset: Koulutus keskitaso   10 9 10
Miehet: Koulutus korkea   12 11 12
Naiset: Koulutus korkea   10 10 11
Uudenmaan yhteistyöalue
Miehet   11 11 12
Naiset   10 10 10
Varsinais-Suomen yhteistyöalue
Miehet   12 11 12
Naiset   10 9 10
Pirkanmaan yhteistyöalue
Miehet   11 10 12
Naiset   10 9 11
Pohjois-Savon yhteistyöalue
Miehet   12 11 13
Naiset   9 9 10
Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöalue
Miehet   12 10 13
Naiset   10 9 11
Tuloksille on laskettu 95% luottamusvälin ala- ja yläraja.
Lähdeaineisto FinRavinto -väestötutkimus 2017, THL.