Monityydyttymättömien n-6 rasvahappojen keskimääräinen päivittäinen saanti (g/vrk)

  2017
Alue ja väestöryhmä         Arvo     Alaraja   Yläraja
Suomi
Miehet   12.8 12.2 13.3
Naiset   10.1 9.6 10.5
Miehet: 18-24v   16.4 13 19.7
Naiset: 18-24v   9.3 7.6 11.1
Miehet: 25-44v   13.3 12.6 14.1
Naiset: 25-44v   10.7 10 11.3
Miehet: 45-64v   12.3 11.8 12.9
Naiset: 45-64v   10.3 9.7 11
Miehet: 65-74v   10.2 9.4 10.9
Naiset: 65-74v   8.9 8.3 9.6
Miehet: Koulutus matala   12.2 11.6 12.9
Naiset: Koulutus matala   9.3 8.7 10
Miehet: Koulutus keskitaso   13.2 11.9 14.5
Naiset: Koulutus keskitaso   9.7 9 10.3
Miehet: Koulutus korkea   13.1 12.3 13.9
Naiset: Koulutus korkea   11.4 10.7 12
Uudenmaan yhteistyöalue
Miehet   13.3 12.1 14.4
Naiset   10.3 9.6 11.1
Varsinais-Suomen yhteistyöalue
Miehet   12.7 11.8 13.7
Naiset   10.2 9.3 11.1
Pirkanmaan yhteistyöalue
Miehet   12.3 11.4 13.3
Naiset   9.7 8.7 10.7
Pohjois-Savon yhteistyöalue
Miehet   12.8 11.4 14.3
Naiset   9.8 9.1 10.6
Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöalue
Miehet   12 11.1 13
Naiset   9.6 8.8 10.5
Tuloksille on laskettu 95% luottamusvälin ala- ja yläraja.
Lähdeaineisto FinRavinto -väestötutkimus 2017, THL.