Monityydyttymättömien n-3 rasvahappojen keskimääräinen päivittäinen saanti (g/vrk)

  2017
Alue ja väestöryhmä         Arvo     Alaraja   Yläraja
Suomi
Miehet   3.9 3.7 4.1
Naiset   3.3 3.1 3.4
Miehet: 18-24v   4.9 3.8 6
Naiset: 18-24v   3.1 2.5 3.7
Miehet: 25-44v   3.9 3.6 4.1
Naiset: 25-44v   3.3 3.1 3.6
Miehet: 45-64v   3.8 3.6 4
Naiset: 45-64v   3.4 3.1 3.7
Miehet: 65-74v   3.2 3 3.5
Naiset: 65-74v   3.1 2.9 3.3
Miehet: Koulutus matala   3.8 3.6 4
Naiset: Koulutus matala   3.1 2.7 3.4
Miehet: Koulutus keskitaso   3.8 3.3 4.3
Naiset: Koulutus keskitaso   3.1 2.9 3.4
Miehet: Koulutus korkea   4.1 3.8 4.4
Naiset: Koulutus korkea   3.8 3.5 4
Uudenmaan yhteistyöalue
Miehet   4.1 3.7 4.5
Naiset   3.4 3.1 3.7
Varsinais-Suomen yhteistyöalue
Miehet   4 3.5 4.5
Naiset   3.4 3 3.8
Pirkanmaan yhteistyöalue
Miehet   3.6 3.2 3.9
Naiset   3.1 2.7 3.4
Pohjois-Savon yhteistyöalue
Miehet   3.8 3.5 4.1
Naiset   3.1 2.8 3.4
Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöalue
Miehet   3.6 3.2 4.1
Naiset   3.3 2.9 3.7
Tuloksille on laskettu 95% luottamusvälin ala- ja yläraja.
Lähdeaineisto FinRavinto -väestötutkimus 2017, THL.