Kalsiumin keskimääräinen energiaan suhteutettu saanti (mg/MJ)

  2017
Alue ja väestöryhmä         Arvo     Alaraja   Yläraja
Suomi
Miehet   128 124 132
Naiset   137 134 140
Miehet: 18-24v   135 122 147
Naiset: 18-24v   137 125 149
Miehet: 25-44v   132 125 139
Naiset: 25-44v   136 131 142
Miehet: 45-64v   125 119 131
Naiset: 45-64v   138 133 143
Miehet: 65-74v   123 116 130
Naiset: 65-74v   136 130 142
Miehet: Koulutus matala   129 121 137
Naiset: Koulutus matala   137 131 144
Miehet: Koulutus keskitaso   127 121 134
Naiset: Koulutus keskitaso   139 134 145
Miehet: Koulutus korkea   128 122 134
Naiset: Koulutus korkea   134 129 139
Uudenmaan yhteistyöalue
Miehet   123 117 129
Naiset   134 128 139
Varsinais-Suomen yhteistyöalue
Miehet   118 111 126
Naiset   136 129 143
Pirkanmaan yhteistyöalue
Miehet   132 125 139
Naiset   140 133 148
Pohjois-Savon yhteistyöalue
Miehet   137 129 145
Naiset   137 130 143
Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöalue
Miehet   137 124 151
Naiset   147 139 155
Tuloksille on laskettu 95% luottamusvälin ala- ja yläraja.
Lähdeaineisto FinRavinto -väestötutkimus 2017, THL.